Automatisme

Robert Beernink 3 maart 2023, 09:12
minder dagelijkse files
dan anders rond deze tijd
meldt de ANWB tevree
dat kan niet, zegt de taalpurist
die staan er immers altijd
 
Contact: www.robertbeernink.nl