Ben Siemerink, hoofdredacteur TKKR

Hoe erg gaat ’t nog worden met boerenprotest in Twente?

18 juni 2022
14:24
Tuurlijk, ’t kan altijd erger.

Lees het interview met Farmers Defence Force-voorman Mark van den Oever in De Volkskrant.

Lees het. En huiver.

Hoe deze geradicaliseerde aanvoerder van de alom gevreesde de BS (Boeren Stormtroepen) nog altijd zonder te verblikken of te verblozen het lot van de boeren vergelijkt met dat van de Joden in WOII.

Lees het en zie de huiveringwekkende analogie met de stormtroepen van Trump in de VS, de Proud Boys. De bestorming van het Capitool. Met nauw verholen trots laat Mark van den Oever de interviewer van de VK optekenen dat hij vorig jaar 500 boerenjongens het Provinciehuis in Den Bosch had kunnen laten bestormen. Als hij dat had gewild. Die 500 boerenjongens waren ‘zo kwaad als wat’ volgens de militante FDF-voorman. Ze vroegen hem: ‘Wat moet er gebeuren, Mark?’ Waarom ze dat aan hem vragen?

Simpel. ‘Alles wat ik zeg, is wat zij denken.’

En wat zegt Mark, wiens stem indirect middels de BBB, Forum voor Democratie en de PVV ook doorklinkt in de Tweede Kamer, nu tegen zijn bijna 60.000 aanhangers op Facebook? ‘Mannen zorg dat je je trekker getankt en gepoetst hebt. We klappen er op!’

Dat bedoelde ik te zeggen met: ’t kan altijd erger. Want er gebeurden afgelopen week in ons eens zo schone en nijvere Twente, waar ooit het goudgele graan over de essen golfde, ook al erge dingen. Zo bungelde er deze week een pop, voorstellende een boer met het hoofd in de strop, op een viaduct boven de A1 bij Azelo. Het werd niet helemaal duidelijk wie er verantwoordelijk was voor deze lugubere/smakeloze/ongepaste protestactie.

Ja, een woordvoerder, die lafhartig anoniem wenste te blijven (bang dat stikstofminister Christianne van der Wal hem op eigen erf komt belagen?), liet in de media weten dat het hier ging om actie van de ‘Strijders Twente’. Een junglecommando van de Farmers Defence Force, dat opereert vanuit de laatste overgebleven Twentse houtwallen?

Zou zomaar kunnen.

De volgende dag volgden op Twitter de voorspelbare, plichtmatige excuses. Het was niet de bedoeling geweest om mensen te kwetsen in een sector, waarin het aantal zelfdodingen zo groot is. In dezelfde tweet werden volgende acties aangekondigd. Intussen had voorvrouw van de Boze Boeren Beweging, Caroline van der Plas, de actie in de Tweede Kamer keurig volgens het boekje afgekeurd. Overigens, niet zonder er fijntjes op te wijzen dat ze de emoties begreep, juist vanwege het grote aantal zelfdodingen in de agrarische sector…

Na deze plichtmatige binnen-parlementaire exercitie ging Caroline op social media vanuit haar fabeltjesfuik weer vrolijk verder met het in twijfel trekken van inmiddels zelfs in kringen van VVD en CDA erkende wetenschappelijke feiten inzake klimaatverandering en stikstofuitstoot.

Met het bekende hermetische vocabulaire van diezelfde fabeltjesfuik ontpopte Gert-Jan Oplaat uit Markelo zich deze week in de talkshow Op 1 als een geharnaste klimaatontkenner. Oplaat, die ooit met verve de rechterflank van de VVD afdekte en tegenwoordig opereert als een invloedrijk lobbyist van de intensieve pluimveehouderij, greep het podium op de nationale tv aan om met gevoel voor drama zijn uittreden uit zijn partij publiekelijk te maken.
Desgevraagd liet hij met een brede grijns weten dat de partijen, die hem graag willen inlijven, voor hem in de rij staan. Vanzelfsprekend allemaal in de hoek, waar de Farmers Defence Force ook een gewillig oor vindt.
Ik hoorde Caroline van der Plas in haar vuistje lachen.

Intussen begin ik me af te vragen of ’t in Twente inmiddels ook al niet tamelijk erg is.

Ben Siemerink