Expositie

Landelijke IJsvogeldag in Kulturhus Denekamp

25 februari 2022
10:30
Op zaterdag 26 februari vindt in Denekamp de derde Landelijke IJsvogeldag plaats. Doel van de Landelijke IJsvogeldag, dit jaar mede georganiseerd door natuurmuseum Natura Docet, is om ijsvogelonderzoekers, ijsvogeltellers en andere belangstellenden bijeen te brengen. Door het houden van een aantal verschillende presentaties vindt uitwisseling van kennis en informatie plaats en worden nieuwe contacten opgedaan.

De bijeenkomst vindt plaats in het Kulturhus in Denekamp. In de ochtend zijn de presentaties gericht op de regio Twente met presentaties over ‘IJsvogels en waterbeheer’ door Waterschap Vechtstromen, ‘Twintig jaar ijsvogelonderzoek in Twente’ door Peter van den Akker en ‘IJsvogels rond Denekamp’ door Jos Bruns. De middag is gevuld door de auteurs van het nieuwe ijsvogelboek ‘Ecologie en verplaatsingspatroon van de ijsvogel’. Jelle Harder vertelt over de spectaculaire toename van ijsvogels in Noord-Holland. Prachtige foto’s van ijsvogels worden vertoond door Henrie Groeneveld, Ruud van Doorn en Mirjam de Vroomen.
De Landelijke IJsvogeldag is mede mogelijk gemaakt door medewerking en sponsoring van Museum Natura Docet, Kulturhus Denekamp, Vogelbescherming Nederland, Sovon Vogelonderzoek Nederland en Landschap Overijssel.

Foto Henrie Groeneveld, Denekamp