Theater

Toe aan ‘n mooi’n dag bij Hanna van Hendrik?

5 juli 2022
22:37
Deze week begint op Vliegveld Twenthe de tweede reeks van het theaterspektakel Hanna van Hendrik. Na het succes van de eerste serie van 51 voorstellingen, die 48.000 bezoekers trok, zullen nu opnieuw tienduizenden mensen hun weg vinden naar deze theatrale ode van initiatiefneemster Johanna ter Steege aan haar Twentse roots in het algemeen en het boerenleven in het bijzonder. Onder de toeschouwers ditmaal ook de nodige mensen, die extra toe zijn aan wat in Twente ’n mooi’n dag wordt genoemd.
Samenwerking tussen de stichting Hanna van Hendrik en Samen1Twente maakt het voor ondernemend Twente mogelijk om mensen die eenzaam zijn het theaterspektakel samen met anderen te beleven.

In de huidige maatschappij heerst veel eenzaamheid. Bijna de helft van de Twentenaren – jong én oud – kent gevoelens van eenzaamheid. Dat is geen ziekte of een symptoom waar je een medicijn of therapie voorschrijft om het te genezen. Eenzaamheid is een subjectief gevoel, het gevoel van eenzaamheid verschilt per persoon en is dus ook als het ware uniek. Er zijn allerlei oorzaken waarom iemand zich eenzaam of juist niet eenzaam voelt en het is daarom van belang om te achterhalen welke factoren het gevoel van eenzaamheid in stand houden. De oplossing voor eenzaamheid verschilt per persoon.

Nieuwe Maatjes
De stichting Hanna van Hendrik, in samenwerking met Samen1Twente, heeft oog voor dit grote maatschappelijke probleem. Met het creëren van ’n Mooi’n dag, waarbij ondernemend Twente en kwetsbare ouderen met elkaar in contact worden gebracht, wordt geprobeerd om een stap in de goede richting te zetten voor vermindering van eenzaamheid. Een opstart naar het Nieuwe Maatjes principe: medewerkers van verschillende bedrijven uit Twente en eenzame ouderen brengen samen (een deel van) de dag door en gaan met elkaar in gesprek om er achter te komen wat deze eenzame persoon nodig heeft om zich iets minder eenzaam te voelen. Met als insteek dat er hopelijk een blijvend waardevol contact ontstaat.

Trots op Twente
Deze Mooi’n dag staat in het teken van trots zijn op Twente doordat de ouderen en de medewerkers gezamenlijk het prachtige Twentse spektakel Hanna van Hendrik gaan beleven. Hanna van Hendrik is een groots theaterspektakel. Uitgevoerd door acht acteurs, een groot ensemble van amateurspelers, een vierkoppige live band, een zangkoor, tien ballerina's een motorclub en zes koeien! Voor een aantal van hen zal het eerste keer zijn dat ze een theatervoorstelling zien en kennis maken met het rijke Twentse culturele landschap dat we in Twente hebben.
Daarnaast gaan medewerkers van Twentse ondernemingen en organisaties in het voortraject deelnemen aan bewustwordingssessies betreffende het thema 'eenzaamheid'. Ze worden daarbij gecoacht door zorgprofessionals op het gebied van eenzaamheid en ouderen. Dit samen met de vrijwilligers en medewerkers van Stichting Hanna van Hendrik.

Meer info over ’n Mooi'n dag en/of via contactpersoon Jeroen Ottink, jeroen@samen1twente.nl
of 06 45 62 66 63.

Hanna van Hendrik is tot en met 14 augustus te zien op Vliegveld Twenthe.
Voor info en tickets: Hanna van Hendrik - NTK | 0900-9203 (€ 0,45 pm)