Gelezen!

Betalingsachterstanden hypotheken nemen weer toe

21 mei 2024, 08:57
Veel woningeigenaren maken zich zorgen over hun financiële situatie. Volgens Nationale Hypotheek Garantiemonitor heeft bijna 40% van de huizenbezitters niet of net genoeg inkomen om rond te komen. Een vijfde geeft aan moeite te hebben met het betalen van de hypotheeklasten. Na jaren van daling neemt het aantal achterstanden op NHG-hypotheken sinds vorige zomer toe.

Het aandeel van NHG-hypotheken met een betalingsachterstand is in het afgelopen decennium gedaald van zo’n 0,5% begin 2015 tot 0,1% afgelopen kwartaal. Maar sinds afgelopen zomer neemt het aantal betalingsachterstanden weer toe, vooral in de provincie Flevoland.

Uit een enquête van NHG blijkt dat bijna een vijfde van de woningeigenaren in meer of mindere mate moeite heeft met het betalen van woonlasten. Ze bezuinigen bijvoorbeeld op energie, boodschappen en vakanties om die lasten te kunnen blijven bekostigen.

Woningeigenaren laten hun betalingsachterstanden op NHG-hypotheken ook niet te ver oplopen, integendeel. Het aantal maanden dat consumenten gemiddeld achterlopen met het betalen van de hypotheeklasten neemt nog steeds verder af. (FD)