Gelezen!

Hogere inkomens betalen de rekening in miljoenennota 2024

21 september 2024, 09:09
Na weken met het ene lek na het andere, is op Prinsjesdag het complete beeld duidelijk
geworden van de rijksbegroting van volgend jaar. Sigrid Kaag van Financiën windt er in het
voorwoord bij de miljoenen nota geen doekjes om: het kabinet doet aan ‘herverdeling’ met
extra steun voor de laagste inkomens. De rekening voor het miljardenpakket om de ‘meest kwetsbare huishouden’ te helpen gaat
naar de hogere inkomens om te voorkomen dat ‘toekomstige generaties daarvoor betalen’.


Dat voelen vooral zelfstandigen met de betere inkomens. Zelfstandigen met een inkomen
vanaf €90.000 per jaar gaan tot 1% meer belasting betalen. Financiën rekent zelf voor dat
een zelfstandige met een inkomen van €250.000 volgend jaar €1440 meer moet afdragen.
Werkenden in loondienst en gepensioneerden met hogere inkomens betalen volgens de
miljoenennota volgend jaar minder belasting dan dit jaar.

Het voordeel is alleen minder
groot dan het zonder ingrijpen door het kabinet zou zijn geweest. Wie €75.000 verdient
betaalt nog steeds 4% minder. De rijksbegroting groeit komend jaar naar €430 mrd en de
inkomsten van de schatkist (402 mrd) houden dat niet bij. Maar voor de miljarden die het
kabinet uittrekt om armoede te bestrijden is dekking gezocht zodat het begrotingstekort niet
verder oploopt dan de 2,4% die al door het CPB was geraamd.

Kaag had ‘de teugels nog wel
strakker willen aanhalen’, zegt zij maar nu dit kabinet is gevallen ligt die opdracht bij een
volgende coalitie.
Voor de €2,2 mrd om de armste Nederlanders te steunen gaat het meeste naar een
verhoging van het kind gebonden budget en de huurtoeslag. Ook de arbeidskorting gaat
omhoog. Zo voorkomt het kabinet dat deze regeringsperiode het aantal mensen in armoede
oploopt naar een miljoen. De dekking wordt gevonden door de schijf voor het hoogste tarief
van de inkomstenbelasting minder snel te laten stijgen dan anders – met hoge inflatie – het
geval zou zijn geweest. Dat levert €1,6 mrd extra op, op een totale verwachte opbrengst van
€132,8 mrd.

In koopkracht gaan volgend jaar alle inkomensgroepen erop vooruit, ook de
hoge inkomens. In doorsnee krijgen Nederlanders er 1,8% aan koopkracht bij. Voor
uitkeringsgerechtigden is dat 0,7%, middeninkomens 2% en de hoogste inkomens 1,5%.
Gepensioneerden zien gemiddeld hun koopkracht toenemen met 1%. (FD)