Gelezen!

Rabobank slaat in OAD-zaak terug naar familie Ter Haar

30 september 2024, 14:20
De Rabobank is in het geweer gekomen tegen aantijgingen van de familie Ter Haar, de oprichters van het gewezen reisconcern OAD. De familie wil afdwingen dat Rabo de schuld krijgt van het bankroet van OAD. Volgens Rabo bezondigt de familie zich aan schendingen van de waarheidsplicht.

De bank voeg om ‘passende sancties’ tegen de familie. ‘De ernstige waarheidsplichtschendingen en proceshouding van de familie Ter Haar kunnen niet zonder serieuze consequenties blijven’, aldus Rabobank tijdens het hoger beroep dat diende in Arnhem. Men liet in het midden wat voor maatregelen dit zouden moeten zijn. De besluiten die rechters in een dergelijk geval kunnen maken lopen uiteen van de ‘vordering niet beoordelen’ tot ‘het doen van aangifte.’

De familie Ter Haar meent dat de Rabobank zijn zorgplicht heeft geschonden door het bedrijf op te zadelen met onredelijke eisen en zegt €70 mln schade te hebben geleden door het bankroet. In februari 2022 oordeelde de rechtbank in Utrecht dat Rabobank geen blaam trof. In het vonnis wees de rechtbank op 3 schendingen van de waarheidsplicht door de familie tijdens de procesgang. Die moest daarom de hoogste bijdrage aan de proceskosten betalen. Onder de schendingen viel het niet melden van een verslechterde liquiditeitsprognose die voorafging aan de faillissementsaanvraag door de OAD-top. Dit kwam pas aan het licht tijdens de getuigenverhoren.

Voor OAD-adviseur Brouwer: ‘We werden in één keer geconfronteerd met een enorm gat in onze liquide middelen.’ Daarop volgde de faillissementsaanvraag. Op de vraag van een van de rechters waarom dit gegeven niet was ingebracht zei Julius ter Haar dat de bewuste becijfering helemaal geen rol had gespeeld. De opsteller ervan, de OAD-controller  zou hebben gezegd dat ‘het briefje’ niet volledig was. Voor de Rabobank-advocaten vormde dat andermaal een bewijs dat de familie te ver gaat en weinig zelfreflectie toont.

De pijnlijke werkelijkheid is wrang voor de familie Ter Haar maar dat gaf geen vrijbrief om te procederen zoals zij heeft gedaan en zo te proberen meer dan €70 mln te incasseren. Het gerechtshof doet op 28 november uitspraak, maar liet doorschemeren dat deze datum waarschijnlijk niet zal worden gehaald. (FD)