Is Overijssel van de BBB of van een marketingbureau?

Ben Siemerink 18 maart 2023, 13:02
Nu het nog kan – het hele land is immers nog net niet helemaal van de BBB – toch een paar voorzichtige kanttekeningen bij de politieke aardverschuiving door de beweging van Caroline. Nu het stof is neergedaald – de kritische depositiewaarde moet nog nader worden bepaald – is het goed even stil te staan bij wat de BBB feitelijk is. Niet een nieuwe populistische politieke beweging met een charismatische voorvrouw op wie boze boeren tegen beter weten in hun hoop hebben gevestigd, dan wel de katalysator van een breed gevoel van onvrede in de samenleving.

Nee, het is veel prozaïscher. De BBB is het resultaat van een campagne van een fullservice marketingbureau voor de big agro- en foodsector. Op de burelen van dat bureau – ReMarkAble, onthoud die naam – leek het ze een aantal jaren geleden wel een goed idee om de lobby voor die sector rechtstreeks in de Haagse politieke arena te laten doorklinken. In Caroline van der Plas, op dat moment actief als journalist actief voor agrarische vakbladen, vonden ze het ideale boegbeeld voor de campagne.

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 was alles bij ReMarkAble gericht op ‘the making of Caroline’, de personificatie van het gezond boerenverstand. Allemaal bedacht en tot in de puntjes geregisseerd door ReMarkAble, tot de glorieuze entree van Caroline op een grote trekker op Het Binnenhof aan toe.

Missie geslaagd, zou je zeggen. Op naar de volgende campagne. Maar nee, ReMarkAble wilde meer. Terwijl Caroline met verve het concept Caroline uitrolde in de Kamer en de media, begon ReMarkAble alvast aan de campagne om het concept BBB bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten uit te rollen over het hele land. Waarbij aanvankelijk schimmig bleef wat nu precies ReMarkAble was en wat de BBB. Zo werd de campagne voor Caroline bij de Tweede Kamerverkiezingen (174.000 euro) volledig door ReMarkAble gefinancierd en vormden de beide partners van het bureau, Wim Groot Koerkamp en Henk Vermeer, samen met Caroline het oprichtingsbestuur van de BBB. Na de zetelwinst van de BBB in het parlement trad Groot Koerkamp terug als secretaris ‘om de vermeende banden met de agro-industrie te ontkrachten’. En Vermeer deed het omgekeerde door te vertrekken bij ReMarkAble en voor de BBB de politieke arena te betreden.

Intussen blijft ReMarkAble – ook na de aardverschuiving op 15 maart – in de (social) media het succes van de BBB en Caroline opzichtig als het succes van ReMarkAble claimen.
Zo bedacht ReMarkAble voor ‘klant’ BBB de verkiezingsslogan voor de beweging in Overijssel. Die loog er niet om. ‘Overijssel is van ons. Wen er maar aan.’ Daar moest lijsttrekker Carla Evers wel even aan wennen, toen Caroline die bbbuitengewoon bbboude bbbewering lanceerde in WNL op Zondag. En niemand nog kon bevroeden dat de BBB echt het politieke landschap volledig op de kop zou zetten. Intussen is Carla Evers wel aan de slogan gewend. Sterker nog, ze roept van de daken dat Overijssel van de BBB is. En dat niet-BBB stemmers maar aan die nieuwe realiteit moeten wennen. ‘We gaan in Overijssel zelf bepalen hoe wij met de provincie omgaan, en niet zomaar alles uitvoeren wat Den Haag over de schutting gooit.’ In dit verband is het wellicht goed te weten dat Carla Evers de vrouw is van een vleeskuikenhouder in de buurtschap Hezingen, gemeente Tubbergen. Aan de rand van een Natura 2000 gebied.

Nadat ReMarkAble in 2021 het concept Caroline met succes de Kamer had binnengeloodst meldde het bureau triomfantelijk dat het de handen weer volledig vrij had voor opmerkelijk communicatiewerk. ‘Sterker: we dagen onze klanten en nieuwe relaties uit om een vergelijkbaar avontuur aan te gaan.’

Misschien iets voor het CDA?