Debat

Studenten Saxion buigen zich over arbeidsdiscriminatie

31 maart 2022
16:36
Onder de noemer ‘Social Rebel’ organiseren derdejaars studenten Sociaal Werk
van Saxion Hogeschool in Enschede in samenwerking met debatcentrum Pakhuis
Oost een serie bijeenkomsten over maatschappelijke thema’s, die ze signaleren
in wijken en buurten. Na de eerste bijeenkomst over loverboys, kwamen de
afgelopen weken in de Bibliotheek in Enschede al de volgende thema’s aan bod:
Drugsgebruik in Twente, Kansen(on)gelijkheid, Love comes in many ways (over
de LHBT+ gemeenschap) en ‘Open je ogen voor huiselijk geweld’.

Op donderdag 7 april staat de laatste bijeenkomst op het programma:
‘Arbeidsdiscriminatie: Wie past er in het perfecte plaatje?’ Het doel van deze
bijeenkomst is bewustwording creëren over arbeidsdiscriminatie, een probleem
dat nog steeds 1 op de 4 inwoners van Enschede raakt. Het zorgt voor
problemen in de samenleving. Met de komst van steeds meer mensen uit heel
verschillende culturen lijkt arbeidsdiscriminatie steeds vaker voor te komen in de
praktijk. Het probleem raakt niet alleen mensen of grote bedrijven, maar
arbeidsongelijkheid drijft ook mensen uit elkaar. Tijdens de bijeenkomst worden
er verschillende vraagstukken behandeld, zoals: Wat is de stand van zaken op
het gebied van arbeidsongelijkheid? Waar komt het vandaan? Hoe komt het dat
er zo op gelet wordt waar iemand vandaan komt? In welke mate spelen
bedrijven bij deze kloof een rol?

Signalen oppakken
De problemen, die de studenten in het kader van het Social Rebel-project willen
aankaarten, hebben vaak te maken met grotere thema's als armoede,
polarisatie, discriminatie en kansenongelijkheid. In het kader van hun studie,
krijgen studenten de opdracht signalen op te pakken en onder de aandacht te
brengen zodat er op beleidsniveau wat aan gedaan kan worden. Vandaar dat
deze studenten binnen hun opleiding leren om hier een bijeenkomst over te
organiseren waarin een thema 'op de agenda' wordt gezet en waar mensen

vanuit diverse disciplines met elkaar in gesprek gaan. Pakhuis Oost faciliteert
deze bijeenkomsten omdat zij een podium wil geven aan nieuwe ideeën in het
sociaal domein.

De bijeenkomst over Arbeidsdiscriminatie vindt plaats op donderdag 7 april, om
20.00 u. in de Bibliotheek aan de Pijpenstraat 15 in Enschede. De entree is
gratis, iedereen is welkom, QR-code is verplicht. Aanmelden via www.pakhuis-
oost.nl