Debat

Studenten Saxion kaarten huiselijk geweld aan

22 maart 2022, 19:50
Onder de noemer ‘Social Rebel’ organiseren derdejaars studenten Sociaal Werk van Saxion Hogeschool in Enschede in samenwerking met debatcentrum Pakhuis Oost een serie bijeenkomsten over maatschappelijke thema’s, die ze signaleren in wijken en buurten. Na de eerste bijeenkomst over loverboys, kwamen de afgelopen weken in de Bibliotheek in Enschede al de volgende thema’s aan bod: Drugsgebruik in Twente, Kansen(on)gelijkheid en Love comes in many ways (over de LHBT+ gemeenschap).

Op donderdag 24 maart staat de laatste bijeenkomst op het programma: ‘Open je ogen voor huiselijk geweld’. Doel van deze bijeenkomst is bewustwording creëren onder docenten over huiselijk geweld. Tijdens de bijeenkomst komen vragen aan de orde als: hoeveel studenten zouden elke dag leven met huiselijk geweld, sta je er wel eens bij stil dat er huiselijk geweld plaatsvindt bij studenten en wat kan de oorzaak zijn? In Twente waren er in 2020 ongeveer 3500 meldingen van huiselijk geweld. Maar uit de cijfers van 2017 is gebleken dat 5,5 procent van de bevolking van 18 jaar en ouder slachtoffer is van huiselijk geweld. Vraag is dus, zou het werkelijke aantal van slachtoffers niet veel hoger liggen dan 3500? Verder blijkt dat 1 op de 5 slachtoffers niet praat over het huiselijk geweld. De studenten, die de bijeenkomst over huiselijk geweld organiseren, vinden dat hier wat aan moet veranderen.

Signalen oppakken
De problemen, die de studenten in het kader van het Social Rebel-project willen aankaarten, hebben vaak te maken met grotere thema's als armoede, polarisatie, discriminatie en kansenongelijkheid. In het kader van hun studie, krijgen studenten de opdracht signalen op te pakken en onder de aandacht te brengen zodat er op beleidsniveau wat aan gedaan kan worden. Vandaar dat deze studenten binnen hun opleiding leren om hier een bijeenkomst over te organiseren waarin een thema 'op de agenda' wordt gezet en waar mensen vanuit diverse disciplines met elkaar in gesprek gaan. Pakhuis Oost faciliteert deze bijeenkomsten omdat zij een podium wil geven aan nieuwe ideeën in het sociaal domein.