Panorama Twente 2050

Derde Panorama-bijeenkomst: Hoe richten we onze ruimte in?

9 mei 2022
11:11
De derde bijeenkomst in het kader van de serie Panorama Twente 20, op donderdag 12 mei in het Stadslab in Almelo, staat in het teken van de ruimtelijke inrichting van Twente. Onder leiding van Michael Sijbom (directeur Landschap Overijssel) zullen de inleiders Bart Parmet (Provincie Overijssel) en Theo de Bruijn (IAA Architecten) hun visie geven op een goede samenhang tussen de verschillende vormen van ruimtegebruik. Bezoekers worden uitgenodigd mee te praten en hun ideeën te delen met de inleiders en aanwezigen.

Bart Parmet zal op 12 mei een inleiding verzorgen over de wenselijke inrichting van het landelijk en stedelijk gebied en de rol daarin van de provincie, gelet op de transitie van de landbouw en daarmee samenhangend op investeringen in water, natuur, landschap en biodiversiteit. Hij zal ook ingaan op de kansen en bedreigingen van inpassing van energiebronnen (zonnevelden en windmolens), bedrijventerreinen (XL Businesspark Almelo) en van nieuwe infrastructuur (Noordtak Betuwelijn). Hoe krijgen we inwoners van Twente daarin mee? En wat vindt men van Panorama Twente 2050 als integratiekader voor alle grote opgaven? Wie neemt daarbij de regie?

Woningopgave
Theo de Bruijn kijkt naar de woningopgave en de inpassing daarvan in onze steden en dorpen en het landelijk gebied. Wat is de wenselijke situatie in 2050? Hoe gaan we onze steden en dorpen uitbreiden in relatie tot het landelijk gebied? Hoe zit het met verbindingen tussen steden en dorpen, het lokaal en regionaal vervoer?

Actiegerichte Agenda
Met vijf bijeenkomsten onder de noemer Panorama Twente 2050 wordt dit voorjaar een begin gemaakt met de dialoog met de inwoners van Twente over nut en noodzaak van het maken van een gezamenlijke, actiegerichte Agenda voor de toekomst. Een Agenda met een breed draagvlak voor de aanpak van de grote opgaven waar deze regio de komende decennia voor staat.
Deze integrale Agenda moet Tukkers dichter bij elkaar brengen en samenhang aanbrengen tussen de diverse deelbelangen. Maar op deze manier wordt ook een lange termijn perspectief geschetst dat fungeert als ankerpunt (stip aan de horizon) voor een voorspelbaar en effectief beleid. Het is de bedoeling om Panorama Twente 2050 jaarlijks samen met inwoners te updaten en vervolgens stapsgewijs realiseren.

De bijeenkomst over de ruimtelijke inrichting van Twente op donderdag 12 mei in het Stadslab in Almelo begint om 20.00 u.

Volgende bijeenkomsten
Noteer alvast de volgende bijeenkomsten in het kader van Panorama Twente 2050 in de agenda:
· 2 juni
Energie voorziening in Twente. Denekamp. Restaurant De Wethouder.
Met: Prof. Jos Keurentjes, Jeroen Jansen, Ruud Mulder en Louis Koopman.
Moderator: Maarten Witteveen.
· 16 juni.
Democratische vernieuwing in Twente. Enschede. Grolsch Veste.
Met: Marije van den Berg, Joop Hofman.
Moderator: Sander Schimmelpenninck.

Aanmelden: www.pakhuis-oost.nl