Panorama Twente 2050

Doe mee aan de dialoog over toekomst landbouw in Twente

12 april 2022
20:39
De tweede bijeenkomst over de toekomst van Twente in het kader van de serie ‘Panorama Twente 2050, op donderdag 14 april in ’t Oale Roadhoes in Tubbergen, staat in het teken van ‘Transitie landbouw/voedselketen’. Tijdens de bijeenkomst zullen Alex Datema van ‘BoerenNatuur’ en Koen olde Hanter van winkelconcept ‘Aanstreekelijk’ als inleiders hun visie geven op de toekomst van de landbouw in Twente. Moderator is Heleen Lansink, boerin, agro-influencer en lid van de Stichting Transitie Coalitie Voedsel. Aanmelden kan nog via www.pakhuis-oost.nl.

Constructieve dialoog
Tijdens de bijeenkomst op 14 april in Tubbergen komen vragen aan de orde als: hoe bereiken we dat er in Twente een positieve, constructieve dialoog op gang komt over de toekomst van de agrarische sector? Maar ook: hoe betrekken we Twentse burgers bij de transitie van de landbouw en slaan we een brug tussen stad en platteland, waardoor polarisatie wordt voorkomen? Verder: gaat een Masterplan 2050 voor de agrarische sector als onderdeel van Panorama Twente 2050 ons allen helpen? En tenslotte: wie neemt de regie?

Panorama Twente 2050
Met zes bijeenkomsten onder de noemer Panorama Twente 2050 wordt dit voorjaar een begin gemaakt met de dialoog met de inwoners van Twente over nut en noodzaak van het maken van een gezamenlijke, actiegerichte Agenda voor de toekomst. Een Agenda met een breed draagvlak voor de aanpak van de grote opgaven waar deze regio de komende decennia voor staat.

De bijeenkomst over ‘Transitie landbouw/voedselketen’ op donderdag 14 april in ’t Oale Roadhoes in Tubbergen begint om 20.00 u. Aanmelden: www.pakhuis-oost.nl.