Panorama Twente 2050

Wat is je de herpositionering van boeren in Twente waard?

Heleen Lansink
8 april 2022
13:49
Donkere wolken pakken zich samen boven de agrarische sector. De prijzen staan onder druk, de maatschappelijke opgaves drukken zwaarder en zwaarder op onze agrarische bedrijven en politieke partijen zijn bangs om kiezers te verliezen, waardoor keuzes worden uitgesteld.

De problemen stapelen zich op.

Jarenlang hebben wij boeren gewerkt aan betaalbaar en veilig voedsel van hoogwaardige kwaliteit. Misschien is dit wel te goed gelukt, want de toegankelijkheid van voedsel is vanzelfsprekend geworden, alle dagen en seizoenen. Maar het is niet meer voldoende. De grenzen zijn bereikt en misschien zelfs her en der wel overschreden. Het systeem van altijd maar meer en efficiënter is niet langer houdbaar.

De druk is hoog voor boeren, het is lastig om door de chaos lichtpuntjes te zien. Er wordt veel gevraagd van onze mentale weerbaarheid, soms te veel. We laten ons uitspelen en lijken ons niet te kunnen verenigen in één geluid. Er wordt gestreden voor wat we waard zijn in het ‘oude systeem’.
Maar we moeten niet strijden voor wat de dreigen te verliezen, maar strijden voor nieuwe perspectieven. We zien als samenleving, als Twentenaren, grote opgaven op ons af komen: klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, droogte, landschapspijn. Laten wij daar nu als boeren bij uitstek een grote rol in kunnen spelen.

Maar dat betekent wel een nieuw spel, met een nieuwe positie voor de boer in Twente. Niet alleen maar goedkoop, veilig en goed voedsel produceren, maar ook zorg dragen voor een grotere biodiversiteit, schoon en voldoende water, streekproducten, CO-2 vastlegging en een aantrekkelijk landschap.
De opgave voor ons boeren is om dat alles te kunnen kwantificeren. Je prestaties als bedrijf betrouwbaar in beeld kunnen krijgen. Geloof me, er wordt druk geïnnoveerd om deze nieuwe perspectieven in cijfers uit te kunnen drukken. De grote vraag die we dan als boeren in Twente moeten stellen aan de regio: wat is het je waard? Dat hebben we nodig om dit nieuwe spel dat we spelen, om het Twentse buitengebied in stand te houden, te winnen.

Alleen samen kunnen we de grote uitdagingen voor Twente aan.

En je weet het, achter de wolken schijnt altijd de zon.

Heleen Lansink is melkveehoudster en agro influencer. Op donderdag 14 april is ze de moderator van de Panorama-bijeenkomst over de transitie van de landbouw in ’t Oale Roadhoes in Tubbergen.