BinnenDoorDenker

Rituelen 

Robert Beernink 15 mei 2023, 16:57
De recente kroning van de Britse koning toont aan hoe blind vertrouwen op een hogere macht bestaanszekerheid biedt. Althans, totdat je de ogen opengaan en beseft dat het door mensen verzonnen poppenkast is, met als doel je aan de leiband te houden.
Heersers op aarde en in de hemel, ze zijn onaanraakbaar, daarmee te wantrouwen, want de koning is door zijn eigen god gezalfd.
Ik denk wel eens terug aan kerkelijke tradities, die de beminde gelovigen gedurende het hele jaar als een veilige reling begeleiden. Een hele zorg minder, maar allemaal heilige nonsens. En soms denk ik: jammer, eigenlijk.
 
Contact: www.robertbeernink.nl