Duurzaam

Twente Board wil gelukkige Tukker nog gelukkiger maken 

30 oktober 2022, 11:14
Met een score van een 7,1 zijn Twentenaren gelukkig. Omdat dit ‘rapportcijfer’  significant hoger is dan elders, kunnen Tukkers zich zelfs de gelukkigste mensen van ons land noemen. Die conclusie kan worden getrokken uit een onderzoek van RaboResearch in samenwerking met de Twente Board die niet langer inzet op louter economische groei, maar streeft naar vergroting van het Bruto Twents Geluk.

Met de Twente Board werken overheid, ondernemers en onderwijs samen aan het versterken van de economie. Niet alleen met als doel om steeds meer geld en goed te vergaren, maar vooral om van Twente een regio te maken waar het goed wonen, werken en leven is voor iedereen. ‘Dat einddoel noemen we het Bruto Twents Geluk’, zegt Twente Board directeur Victor-Jan Leurs. ‘Geluk wordt voor een belangrijk deel bepaald door de verbondenheid met anderen. Samen ben je altijd sterker. Dat bewijzen we hier in Twente al eeuwen. Geluk is waar het om gaat in het leven. Gelukkige mensen stimuleren de economische groei. En als we ieder mens daarin een beetje helpen groeien, groeien we ook als regio en worden we aantrekkelijker voor (internationale) bedrijven en talent.’

Nulmeting
Het onderzoek van RaboResearch, dat de Brede Welvaart in alle regio’s van ons land in kaart brengt, kan worden gezien als een nulmeting voor de Twente Board. Immers, om daadwerkelijk te kunnen werken aan het vergroten van het Bruto Twents Geluk moet je eerst weten hoe gelukkig de Tukkers op dit moment zijn. De elf dimensies die voor dit onderzoek worden gebruikt zijn onderwijs, werk, inkomen, milieu, veiligheid, woontevredenheid, subjectief welzijn, maatschappelijke betrokkenheid, gezondheid, sociale contacten en de balans tussen werk en privé. Naast een overall cijfer voor de regio, is er per gemeente een rapport opgesteld, met daarin de uitkomsten van elke dimensie. Daardoor is het mogelijk om in één oogopslag te zien op welke vlakken inspanning geleverd moet worden om het Bruto Twents Geluk en daarmee dus de brede welvaart, te vergroten. Dit onderzoek wordt jaarlijks herhaald en de uitkomsten daarvan vormen het kompas van de strategie van de Twente Board. 
 
Significant hoger
De brede welvaart of Bruto Twents Geluk zoals die door de inwoners van Twente wordt ervaren, is met een 7,1 relatief hoog en significant hoger dan elders in het land. De verschillen tussen de gemeenten zijn groot, met een zeer hoge brede welvaart in Tubbergen en een lagere welvaart in de drie grootste steden samen. Toch hebben de inwoners van Enschede, Hengelo en Almelo gezamenlijk nog altijd een hogere brede welvaart of Bruto Twents Geluk dan gemiddeld in Nederland. (zie voor een uitsplitsing van het ‘gelukscijfer’ per gemeente: www.twente.com/twente_board).

Ondanks het totale hoge eindcijfer voor het Bruto Twents Geluk, zijn er in Twente twee aandachtspunten. Die zijn zeer hoog voor veiligheid en huisvesting, maar laag op de dimensies maatschappelijke betrokkenheid en persoonlijke ontwikkeling. Ook scoort Twente op de dimensie werk-privébalans -als enige dimensie- lager dan landelijk. Dit zijn dus de dimensies die aandacht verdienen. Tot slot valt op dat de brede welvaart, het Bruto Twents Geluk, in Twente tussen 2021 en 2022 niet lijkt te zijn gedaald, terwijl die in Nederland als geheel met een procentpunt afnam.

Herijking strategie
Al tijdens de bijeenkomst met als thema economie in het kader van de serie Panorama Twente 2050 sprak directeur Victor-Jan Leurs over een ‘duidelijke herijking van de strategie’ van de Twente Board. Versterking van de economie blijft weliswaar de core business van de Twente Board, maar groei is niet langer een doel op zich. Leurs:’ Waar we voorheen de groene technologische topregio zagen als einddoel, beschouwen we dit nu meer als middel om de Brede Welvaart, oftewel Het Bruto Twents Geluk, te verhogen. Want een regio met een goede economie, mooie banen en voldoende opleidingskansen, een fijne plek om te wonen en ruimte om jezelf te ontwikkelen, vergroot de kans op tevredenheid of geluk in het algemeen. Het is ons doel om alle organisaties, gemeenten en ondernemers in Twente bewust te maken van wat echt belangrijk is in het leven en hun bedrijfsstrategie, visie of beleid daarop toespitsen.’.