Gelezen!

Nieuwsoverzicht van ma 20 mei t/m zo 26 mei 2024

21 mei 2024, 17:52
Elektrische auto laden is relatief duur in Nederland.
De kosten van een elektrische auto opladen aan huis vallen in Nederland hoger uit dan het Europese gemiddelde. Met 25,2 eurocent per kWh ligt het laadtarief hier 17% hoger dan het gemiddelde in Europa. Opladen aan een openbare laadpaal is volgens de onderzoekers van Switcher.ie. al snel 60% duurder dan thuis opladen en varieert in Nederland veelal tussen 0,30 en €0,60 per kWh.
Na het begin van de oorlog in Oekraïne liep de elektriciteitsprijs in Nederland sterk op, richting €0,90 per kWh. Die is intussen weer teruggevallen, maar nog steeds hoger dan vóór die periode. In Nederland kost een rit van 100 kilometer met een doorsnee elektrische auto nu 4,41.
Nederland is wel goedkoper dan zijn directe buurlanden Duitsland en België. Elektrisch opladen daar is het duurst in Europa. De oplaadkosten zijn er respectievelijk 50% en 60% hoger dan in Nederland. Het goedkoopst kan een elektrische auto worden opgeladen in Turkije, Kosovo en Bosnië en Herzegovina.
Nederland scoort hoog met de verkoop van stekkerauto’s, naast elektrische auto’s ook de plug-in hybrides. Van de grotere Europese landen lag die verkoop alleen in Zweden hoger. In enkele kleinere Europese landen, Denemarken en Finland, zijn elektrische auto’s en plug-in hybrides populairder dan in Nederland. (FD)
………………………………………………..
 
Nederlandse omroep een van de goedkoopste van Europa.
Vergeleken met andere Europese landen is de NPO aan de goedkope kant, Duitsers betalen ruim het dubbele.
De coalitie kondigde aan het budget van de NPO per 2027 met 100 miljoen euro per jaar terug te schroeven. Hoewel televisie- en radiomakers hogere bezuinigingen vreesden neemt deze bezuiniging een forse hap uit het NPO-budget. Vorig jaar ging netto ongeveer 800 miljoen euro belastinggeld naar de NPO. In 2021 kostte de NPO volgens het onderzoeksinstituut European Audiovisual Observatory bijna 40 euro per Nederlander. Het gemiddelde in de EU lag bijna 10 euro per inwoner hoger. Duitsland heeft de duurste publieke omroep. Vrijwillige bijdragen van burgers aan omroepen zijn bij de vergelijkingen niet meegenomen. Het kijk- en luistergeld, een belasting op het bezit van radio- en televisietoestellen is in Nederland in 2000 afgeschaft maar in andere landen nog heel gebruikelijk. In Duitsland, Portugal en Italië wordt nog altijd zo’n verplichte bijdrage gevraagd. 
Publieke omroepen in Europa verkregen in 2021 gemiddeld 83% van hun inkomen hieruit. In Nederland lag dat percentage op 74%. Omroepen halen ook inkomsten uit bijvoorbeeld televisie- en radiocommercials, de verkoop van programmarechten of samenwerking met commerciële partijen. (VK)
……………………………………………………………
 
President Raisi van Iran omgekomen bij ramp met helikopter in berggebied.
De 63-jarige Raisi, die gold als mogelijke opvolger van de 85-jarige opperste leider, ayatollah Ali Khamenei was sinds 2021 president van Iran.
Vicepresident Mohammad Mokhber, een voormalig officier van de Islamitische Revolutionaire Garde, is aangesteld als interim-president. De dood van Raisi betekent dat er binnen 50 dagen nieuwe verkiezingen moeten worden gehouden. In Iran zijn 5 dagen van rouw afgekondigd.
De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Het wrak van de helikopter werd na enkele uren gevonden in de Iraanse provincie Oost Azerbeidzjan, een bergachtig gebied waar op het moment van de crash slecht weer was. Geen van de inzittenden heeft de crash overleefd. Naast Raisi zaten Buitenlandminister Amir-Abdollahian, een gouverneur en andere ambtenaren in het toestel. Ze hadden eerder op de dag met president Ilham Aliyev een gezamenlijk gebouwde dam geopend.
Leiders van meerdere landen, de militante groepering Hezbollah, Hamas en de Houthi-rebellen betuigden hun medeleven. Poetin noemde hem ‘een echte vriend van Rusland’. Mensenrechtenorganisaties houden Raisi echter verantwoordelijk voor de executie van zeker 4.500 politieke gevangenen, dissidenten en andere critici van het Iraanse regime. (NRC)
…………………………………………………….
 
Huizenprijzen zetten nieuw record neer.
De Nederlandse huizenprijzen zijn in april naar een nieuw record gestegen, ondanks aanhoudend hoge hypotheekrentes. Geholpen door onder meer hogere lonen en de aanhoudende krapte op de woningmarkt, werd de vorige piek van juli 2022 gepasseerd.
Volgens het CBS staat de prijsindex voor bestaande koopwoningen in april op een stand van 133,9. De vorige piek lag op 132,9. ‘De rentes zijn gestabiliseerd, de lonen stijgen en mensen hebben nog spaargeld achter de hand uit de coronapandemie. Dat jaagt de prijzen aan’, aldus het CBS. ‘Zeker op een markt waar de onderliggende druk door beperkt aanbod hoog is’, aldus econoom Van Mulligen van het CBS.
Nog altijd zijn de hypotheekrentes fors hoger dan het historisch dieptepunt in 2021. Voor de populairste hypotheekvariant, die met een rentevaste periode van 10 jaar betalen huizenkopers nu gemiddeld 4,35%. Dat is nog altijd bijna een verdrievoudiging ten opzichte van 3 jaar geleden.
Desalniettemin worden huizen nu duurder. In april waren de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 7,5% hoger dan in dezelfde maand in 2023. (FD)
…………………………………………………….
 
Oekraïne wil met westerse wapens Russische grensregio’s aanvallen.
Kiev hoopt op die manier de Russische troepenopbouw en bases langs de grens te kunnen aanvallen met raketten. De vrees dat Oekraïne westerse wapens gebruikt voor aanvallen op doelwitten in Rusland is al 2 jaar een van de belangrijkste redenen voor twijfel over de levering van met name langeafstandsraketten.
Nu voert Oekraïne bij westerse landen toch de druk op om op grotere schaal aanvallen op Russisch gebed mogelijk te maken. Het Russisch verrassingsoffensief bij Charkov heeft volgens Kiev eens te meer laten zien dat de Russische grensregio’s onder vuur moeten worden genomen. Week in week uit zagen de Oekraïense en Amerikaanse inlichtingendiensten de afgelopen maanden dat Rusland ongestoord een strijdmacht van zo’n 35000 man wist op te bouwen. Met de Amerikaanse Atacms raket en het artilleriesysteem Himars had deze troepenmacht zware schade kunnen worden toegebracht.
Oekraïense parlementariërs die deze week in Washington waren hebben een klemmend beroep gedaan op de VS om de inzet van Amerikaanse wapens toch mogelijk te maken, aldus Zelensky. ‘Wij onderhandelen met onze bondgenoten’, verzucht hij. ‘Maar niets positiefs tot nu toe.’ (VK)
…………………………………………………………
 
Centraal Planbureau ziet veel hindernissen in coalitieakkoord.
Het Centraal Planbureau plaatst grote vraagtekens bij veel plannen in het coalitieakkoord dat vorige week werd gesloten. Desondanks verwacht het CPB dat het akkoord in economisch opzicht licht positief uitpakt voor de meeste huishoudens, lage inkomens voorop. Bovendien blijft het begrotingstekort volgens het CPB binnen de Europese afspraken. De werkloosheid en staatsschuld nemen amper toe. Het planbureau publiceerde dinsdag zijn doorrekening van het ‘onderhandelingsakkoord’. Daar zat al een budgettaire bijlage bij maar die was door de partijen zelf opgesteld. Het CPB is een stuk kritischer in zijn analyse, zowel over financiële degelijkheid als over de haalbaarheid van politieke plannen.
Zo geloven de rekenmeesters van het Planbureau weinig van de coalitie-ambitie om in Brussel een lagere Nederlandse financiële bijdrage bij de EU af te dwingen en gelijktijdig om coulance of een uitzonderingspositie te vragen bij het maken van regels rond asiel, stikstof, mest en de visserij.
Het CPB tempert ook de ambities op het terrein van de ambtenarij. De coalitie wil een besparing van 1,6 miljard euro doorvoeren, door 22% te bezuinigen op het ambtenarenapparaat en alle ambtenaren 1 jaar op de nullijn te zetten. De veronderstelde ombuiging van 22% op de kerndepartementen acht het CPB niet plausibel, zolang niet nader is ingevuld welke overheidstaken komen te vervallen. Een nullijn op de ambtenarensalarissen wordt vanzelf weer ingelopen. Van deze gehoopte bezuiniging blijft in de doorrekening minder dan de helft overeind staan. Scepsis is er ook over het schrappen van het stikstoffonds, de ingeschatte daling van de instroom van 10% bij de asielplannen en de juridische risico’s daarvan. (NRC)
………………………………………………………..
 
Ingebakken teleurstelling.
Hoop doet leven, maar valse hoop staat echte oplossingen in de weg en leidt vooral tot teleurstelling. Ja, dan denk ik inderdaad aan de hoofdlijnplannen voor asiel, stikstof en de EU-afdracht die gedoemd lijken te mislukken. Zo zitten er wel meer teleurstellingen in het akkoord ingebakken. Die lastenverlichting à €2 mrd voor de middeninkomens bijvoorbeeld. Klinkt sympathiek, maar voor wie is dit precies? Veel mensen zullen zich verheugen – volgens onderzoek voelt zo’n 90% zich middenklasse – maar krijgen niets. Het lauwe plusje van 0,1% voor werkenden in de CPB-doorrekening bevestigt dat.
Ook het lagere eigen risico is een recept voor teleurstelling. Daardoor stijgen de premies en ja, daar staat inkomstenbelasting tegenover, maar wat zien mensen vooral? Dat de zorgverzekering nóg duurder is geworden. AU.
Tel daar de wachtlijsten door extra zorgvraag maar bij op! En wie krijgt straks de schuld van al deze teleurstellingen? De EU en de rechterlijke macht waarschijnlijk, maar raakt het ook de architecten van deze valse hoop? Of komen ze ermee weg, lekker dualistisch twitterend vanuit de Kamer, zoals Wilders van plan is? Dat is pas echt teleurstellend! (Anna Dijkman in het FD)
………………………………………………..
 
COA waarschuwt dat gemeenten voorsorteren op einde spreidingswet.
Door het voornemen van de coalitie om de spreidingswet in te trekken zijn gemeenten huiverig geworden om opvang te regelen. Die wet had tot meer opvangplekken moeten leiden. Daardoor staan nu 2.000 tot 2.500 opvangplekken op losse schroeven. Per 1 juli voorziet het COA een tekort van 8.100 plekken. Zo maakte Nijkerk bekend de zoektocht naar opvang van 200 asielzoekers op te schorten. Als gemeenten onvoldoende plekken beschikbaar stellen dat heeft dat gevolg voor de hele keten.  Zo blijft Ter Apel met te veel asielzoekers zitten. Ook het voornemen van de formerende partijen om statushouders niet langer voorrang te geven bij huisvesting verhoogt de druk op de asielopvang. (VK)
………………………………………………..
 
Wil Rusland groter deel van de Oostzee?
Rusland publiceerde plannen om eenzijdig de zeegrenzen in de Oostzee te ‘updaten’. Europa reageert gespannen.
In Europese landen is woensdag verontrust gereageerd nadat op de website van het Russische defensieministerie een resolutie werd gepubliceerd om eenzijdig de zeegrenzen in de Oostzee aan te passen. Rusland zou zich volgens die resolutie meer territoriale wateren toe-eigenen door de afstand vanaf waar die gelden tot de kust te ‘updaten’. De coördinaten zijn in 1985 overeengekomen. Het ministerie van Defensie schreef dat dit gebeurde op basis van gegevens uit het midden van de 20e eeuw en dat die data ‘niet volledig overeenkomen met de moderne geografische situatie’.
Zweden vreest dat Rusland zijn oog heeft laten vallen op het eiland Gotland. ‘Wie Gotland beheerst en controleert de Oostzee’, zei Micaël Byden, de opperbevelhebber van de Zweedse strijdkrachten. ‘Dit zou het einde betekenen van de vrede en stabiliteit’.
Inmiddels heeft Rusland de resolutie weer van de site gehaald waarmee de verwarring compleet is. In de Oostzee grenzen de territoriale wateren van de NAVO-lidstaten Zweden, Finland, Litouwen en Estland aan die van Rusland. Het is de moeite waard in herinnering te brengen dat het creëren van verwarring ook een element is van hybride beïnvloeding, schreef Buitenlandse zaken minister Valtonen van Finland. ‘Finland is niet verrast.’ Litouwen noemde het voorstel een ‘opzettelijke, gerichte provocatie met als doel het intimideren van de buurlanden en hun samenlevingen.’ (NRC)
…………………………………………………..