Gelezen!

Nieuwsoverzicht van ma 25 juli t/m zo 31 juli 2022

31 juli 2022
16:09

Nieuwsoverzicht van ma 25 juli t/m zo 31 juli 2022

Het kabinet draait zich vast in nieuw stikstofdebacle.
Om de stikstofcrisis te bezweren had de regering kunnen kiezen voor een scenario om alleen de meest vervuilende boeren te onteigenen. Het gaat dan om 5300 veehouders, geconcentreerd in een beperkt aantal gebieden als De Peel en de Gelderse Vallei. Onder meer uit angst voor een volksopstand in die regio’s koos het kabinet hier niet voor. In plaats daarvan wil Rutte IV 11.200 boeren met premies verlokken vrijwillig hun bedrijf te staken. Nog eens 17.400 boeren extra zouden hun veestapel moeten inkrimpen. Door het leed over zoveel mogelijk boeren te verdelen hoopte het kabinet op minder boosheid. Dat is inmiddels een illusie gebleken. Niet zo gek ook want de gekozen aanpak treft vijfmaal zo veel boeren! Conclusie is dat het gekozen beleid van gespreide pijn niet werkt. Dat is extra zuur omdat het zo’n dure optie is. De aanpak om alleen de grootste agrarische vervuilers uit te kopen zou niet meer dan 10mrd euro kosten. De gekozen aanpak kost 34mrd euro en misschien nog meer. Het Ministerie van Financiën waarschuwde hiervoor temeer daar ‘slechts’ 24 mrd voor de verdeel-de-stikstofpijn-onder-zo-veel-boeren is opzijgelegd. Om de overschrijding te voorkomen eist de minister dat de provincies al voor het eind van dit jaar hun uitvoeringsplannen voor het stikstofbeleid op tafel leggen. Dit zal een nieuwe golf van onrust onder boeren teweegbrengen. Zo wordt stikstof zeker onderwerp van de Statenverkiezingen en dreigt het stikstofbeleid van de overheid op een nieuw debacle af te stevenen. (FD)
………………………………………………………………

Nederlands buitenzwemwater van slechte kwaliteit vergeleken met rest van Europa.
In Oostenrijk, Griekenland en Kroatië is het goed toeven voor zwemmers, de kwaliteit van het zwemwater is er vrijwel overal zeer hoog. In Nederland is dat slechts in driekwart van de gecontroleerde buitenzwemlocaties het geval, Het laagst van alle West-Europese landen. Van die locaties krijgt 4,6% het stempel ‘slecht’, een stuk hoger dan het Europese gemiddelde van 1,5%.
Dat in Nederland de kwaliteit relatief laag is komt deels door dat Nederland veel binnenlandse zwemlocaties telt, zoals meren en rivieren. Aan de kust is het water vaak schoner. Meren, rivieren en afgravingen zijn vaak vervuild. (VK)
…………………………………………………………….

India’s nieuwe president komt uit onverwachte hoek.
De installatie van Draupadi Murmu maandag is een historische doorbraak. Nooit eerder werd een representant van de adivasi, de gemarginaliseerde oorspronkelijke bewoners van India, tot de functie van staatshoofd geroepen. En een vrouw bovendien, dat is ook maar eenmaal eerder gebeurd.
Enthousiastelingen moeten echter niet vergeten dat Murmu wel lid is van de BJP, de hindoe- nationalistische partij van premier Narendra Modi, die in India zowel op nationaal als in de meeste deelstaten de lakens uitdeelt en niet bekend staat om haar voorliefde voor inclusiviteit. De oppositionele Congrespartij noemde Murmu dan ook een ‘kandidaat voor de bühne’. Maar zoals BJP-voorzitter J.P. Nadda zei: ‘We hadden het gevoel dat de volgende president een tribale vrouw moest zijn. Murmu werd gekozen door de meer dan 4800 leden van de nationale en deelstaatparlementen. Ze kreeg meer dan 2 keer zoveel stemmen als haar naaste concurrent. ‘Haar recordzege is een compliment voor onze democratie’, jubelde premier Modi. (VK)
………………………………………………………………….

Kwaliteit Nederlandse wateren is slecht en verbetert bijna niet.
Als de Nederlandse wateren niet voldoen aan de Europese regels zijn boetes en problemen bij vergunningen mogelijk het gevolg. Een vergelijking met de huidige stikstofcrisis is al gemaakt! De kwaliteit is slecht en waterbeheerders zijn uiterst pessimistisch over de kans op verbetering.
Nederlandse wateren moeten in 2027 ‘van voldoende kwaliteit’ zijn, maar waterbeheerders verwachten niet dat dat Europese doel wordt gehaald. Naar verwachting is over 5 jaar slechts zo’n 5% van de wateren van de gewenste kwaliteit. In 2019 voldeed 1% van de wateren aan alle normen
Als de waterkwaliteitsdoelen niet worden gehaald, kan Brussel boetes opleggen. Ook zijn er mogelijk gevolgen voor de vergunning van nieuwe activiteiten als de waterkwaliteit achterblijft. De provincie Noord-Brabant heeft een frisdrankenfabrikant al een vergunning geweigerd om grondwater op te pompen. Bovendien was tussen 2015 en 2021 in zo’n twee op de drie wateren zelfs sprake van achteruitgang. Vooral de stijging van de watertemperatuur leidt tot extra zorgen. Momenteel zit in 40% van de wateren te veel stikstof. Dat zal in 2027 naar schatting een op de vier wateren zijn.
Het behalen van de meeste doelen is nog mogelijk maar vereist wel ‘een stevige inzet van alle partijen’, stelt het ministerie van I & W. Voor de komende jaren is nog 1,5 miljard euro gereserveerd voor de verbetering van de waterkwaliteit. Het terugdringen van de verontreiniging van landbouw en het verbeteren van rioolwaterzuiveringen zijn volgens het ministerie in de laatste jaren voor de deadline ‘belangrijke opgaven’. (NRC)
……………………………………………………

Brussel wil dat lidstaten zich op coronagolf in najaar voorbereiden.
Terwijl het apenpokkenvirus de krantenkoppen domineert, lijkt Europa het gevaar van een nieuwe coronagolf te onderschatten. Volgens Eurocommissaris Stella Kyriakides (Gezondheid en Voedselveiligheid) moeten EU-lidstaten zich nu al voorbereiden op een golf van coronabesmettingen in het najaar.
Kyriakides waarschuwt dat er geen plaats is voor ‘zelfgenoegzaamheid’ en benadrukt dat de pandemie nog niet voorbij is. Half juli steeg het aantal coronagevallen onder mensen van 45 jaar en ouder met 13% in de EU. Deze toename heeft tot hogere percentages van ernstig zieken geleid.
De commissie roept lidstaten daarom op sneller boostervaccins te geven aan personen boven de 60 jaar en aan kwetsbare groepen. ‘Deze maanden moeten voorbereidende maanden zijn, zodat onze gezondheidssystemen klaar zijn voor mogelijke nieuwe golven die bijvoorbeeld samen kunnen gaan met de seizoensgriep’, aldus de Eurocommissaris maandag. (FD)
…………………………………………………..

Nederlander verwacht twee keer zo veel thuis te blijven werken.
Na afschaffing van de coronamaatregelen, zoals de lockdowns en het thuiswerkadvies, werken Nederlanders nog ruim tweemaal zo veel thuis als vóór de pandemie. Ze doen dat gemiddeld 6,5 uur per week. Vóór corona werkten Nederlanders gemiddeld 3 uur per week thuis. Dit blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) onder een representatieve groep Nederlanders.
De uitkomst wijst erop dat het thuiswerken beklijft. Werknemers die dat kunnen, werken structureel een of twee dagen per week thuis. Het gemiddelde van 6,5 uur per week is weliswaar lager, maar dit geeft een vertekend beeld. De meerderheid van de werkenden werkt namelijk niet thuis, omdat hun werk zich daarvoor niet leent. Nu werkt iets meer dan 4 op de 10 werkenden wekelijks weleens thuis. Dit is meer dan vóór de pandemie. Toen was het 3 op de 10. (FD)
…………………………………………………

Wanhoop drijft longcovid patiënten naar het buitenland voor behandeling.
De wanhoop onder patiënten met langdurige coronaklachten is zo groot dat zij op eigen kosten uitwijken naar buitenlandse ziekenhuizen om daar hun bloed te laten filteren. Patiënten zeggen dat hun klachten erdoor zijn verminderd, maar voor de behandeling bestaat nog geen wetenschappelijk bewijs en Nederlandse artsen zijn kritisch. Patiënten reageren geprikkeld op die kritiek. ‘Dus het enige wat wij kunnen doen is op de bank afwachten’, zegt Jettie Rozemond. ‘Maar op wat? Er wordt nauwelijks onderzoek gedaan naar behandelingen. We komen hier niet verder dan eindeloze vragenlijsten waarin naar onze klachten wordt gevraagd. Ondertussen ga ik mijn 3e ziektejaar in. Neem me niet kwalijk dat ik dan toch iets probeer.’ Nog een paar jaar wachten op bewijs is geen optie voor patiënten, zegt ook Yvonne Botman: ‘Daarvoor is de ziekte me te ingrijpend.’ (VK)
…………………………………………………

De Paus biedt excuses aan voor leed inheemse kostscholen.
Paus Franciscus heeft maandag in Canada excuses aangeboden aan leden van de oorspronkelijke bevolking van het land voor de rol van de Katholieke Kerk bij het ‘verwoestende’ voormalige beleid van inheemse kostscholen. Vele inheemse bewoners werden daar als kind gedwongen ondergebracht om te assimileren aan de witte maatschappij.
De paus sprak zijn ‘diepe’ excuses uit in Maskwacis, een inheemse gemeenschap in de westelijke provincie Alberta, tegenover enkele duizenden oud-leerlingen van die ‘Indian Residential Schools’ uit heel Canada. Kinderen ondergingen op de kostscholen decennialang lichamelijk, psychologisch en seksueel misbruik.
‘Ik smeek nederig om vergiffenis voor het kwaad dat door zo veel christenen is begaan tegen de inheemse volkeren’, zei de paus nabij de locatie van de voormalige Ermineskin kostschool, op de 2e dag van zijn zesdaags bezoek als een ‘bedevaart van boetedoening’ voor de rol van de Kerk bij het ‘catastrofale’ kostscholenbeleid. Na zijn excuses, die met applaus werden ontvangen, werd hem een traditionele verentooi opgezet door een opperhoofd van de regionale Cree-bevolking.
Op last van de Canadese autoriteiten werden op de kostscholen tussen ongeveer 1850 en het einde van de vorige eeuw zo’n 150.000 inheemse kinderen gedwongen ondergebracht. Familiebanden werden doorgesneden en de inheemse identiteit van leerlingen werd uitgevlakt, met verwoestende sociale gevolgen in inheemse gemeenschappen tot op de dag van vandaag. Duizenden kinderen stierven op scholen onder meer door ziekte en ondervoeding. (NRC)
…………………………………………………..

Gasprijs boven de 200 euro ondanks Europese gasdeal.
Op de dag dat de EU tot een akkoord kwam over de gasreductie piekte de gasprijs woensdagmiddag boven de 200 euro grens, Het was de 2e keer in een half jaar. Onrust over de gasleveringen houdt de Europese energiemarkt al weken in zijn greep. De gasprijs sloot woensdagmiddag op 214 euro per MWh, nadat Moskou maandagavond had bekendgemaakt dat het vanaf donderdag minder gas gaat pompen door de Oostzeeverbinding Nord Stream 1. Staatsgasbedrijf Gazprom gaat circa 20% van de maximale capaciteit leveren. Eerder bracht het de toevoer al terug naar 40%. Als reden noemt de leverancier onderhoud aan een turbine. In Duitsland wordt getwijfeld aan dat argument: Er zouden geen technische redenen zijn voor onderhoud.
De vorige keer dat gas zo duur was, was begin maart. Toen raakte de handel in paniek door de Russische inval in Oekraïne. Gedurende de afgelopen maand liep de onrust opnieuw op, vanwege groeiende zorgen dat Moskou de gasleveranties meer en meer zou afknijpen. In reactie hierop kwam Brussel vorige week met een plan om de gasconsumptie terug te dringen. (FD)
……………………………………………………..

Uiterst-rechts omarmt de Nederlandse boeren.
Ex-president Donald Trump schaarde zich dit weekend achter de Nederlandse boeren. Hij was niet de enige: het boerenprotest kan internationaal op grote sympathie rekenen van uiterst rechts. Ook Marine Le Pen, een groep Canadese demonstranten en Trumps oud-adviseur Michael Flynn deden dat – en dat in 1 weekend. De boeren zijn het ideale symbool voor de strijd tegen de mondiale elite.
‘In de ogen van populistisch radicaal rechts zijn regeringen in liberale democratieën niet begaan met de dagelijkse, basale en belangrijke noden van het volk’, zegt Barbara Molas, een Canadese onderzoeker en coauteur van 2 boeken over radicaal-rechts.
‘Ze zouden bezig zijn met beleid dat tussen regeringen onderling is afgesproken in plaats van met de wensen van burgers’. Radicaal-rechts probeert de democratie af te schilderen als ondemocratisch. Alleen het volk zou weten wat echte democratie is. In die ideale democratie gaat individuele vrijheid boven alles, het recht om te doen wat je wil gaat boven het algemeen belang. Zie bijvoorbeeld het verzet tegen de coronamaatregelen door deze groep, of nu tegen de stikstofmaatregelen.
Er is nog een factor die de boeren tot ideaal symbool maakt: ze strijden voor het behoud van hun grond. En die grond speelt een rol binnen het nativisme, een belangrijk onderdeel van ideologie van radicaal-rechts. Nativisme is de xenofobe variant van nationalisme, het geloof dat er een zuiver volk aan een natie ten grondslag ligt. Dat volk is historisch gebonden aan een bepaald gebied en wordt bedreigd door invloeden van buitenaf, zoals immigranten.
‘Het idee is dat er een samenzwering is tegen het volk en de traditionele manier van leven’, zegt Mola. ‘Dat geeft radicaal-rechts een opening om te beginnen over de zuiverheid van de natie, het nativistische idee dat de Europese, witte bevolking beschermd moet worden tegen regeringen die integratie en multiculturisme zouden promoten. (VK)
………………………………………………………………

In Afrika is Rusland geen paria.
Autocratische Afrikaanse regeringen ontvangen Rusland met open armen, maar deze landen hebben het Westen ook nodig. De Oekraïense president Zelenski mag dan de harten van het Westen hebben gestolen, op het Afrikaanse continent schudt men lachend de hand van zijn vijand.
De Russische Minister van Buitenlandse Zaken Lavrov doet deze week een aantal Afrikaanse landen aan en overal wordt hij allerhartelijkst ontvangen – ondanks het klemmende verzoek van westerse landen om het enthousiasme wat te temperen.
Lavrovs meerdaagse bezoek begon in Egypte, Rusland grootste economische partner in Afrika, en ging via Congo naar Oeganda, om woensdag te eindigen in Ethiopië. Het officiële doel van de ontmoetingen met de Afrikaanse regeringsleiders is om de ‘samenwerking’ te versterken, zo staat te lezen in de uitnodiging van de Russische ambassadeur bij de Afrikaanse Unie. De timing van Lavrovs reis is echter niet toevallig: nu Rusland in grote delen van de wereld een paria is geworden, koestert Moskou zijn vrienden.
Dat Rusland oorlogsmisdaden begaat en een soeverein land is binnengevallen, interesseert een land als Oeganda niet volgens Oegandees politiek commentator Yusuf Serunkuma. ‘Het is Europa’s oorlog, niet onze oorlog. Wij zien elke dag Afrikanen lijden.’
Maar de landen hebben het Westen wel nodig, zo’n 50% van het nationale budget van Oeganda komt van buitenlandse donors, het meeste daarvan uit het Westen. Serunkuma: ‘Door de samenwerking met Rusland aan te gaan spelen de regeringsleiders met vuur.’ (NRC)
……………………………………………………………

Bedrijfsleven in paniek na nieuwe explosie gasprijs.
Productiebeperkingen dreigen, nu bij meer concerns de termijncontracten aflopen. Tuinders laten hun kassen deze winter leeg, chemiebedrijven zetten de productie stil en bouwmaterialen worden zo duur dat woningprojecten niet meer rendabel zijn te krijgen. Een nieuwe explosie van de gasprijs raakt het bedrijfsleven hard. Verschillende partijen waarschuwen dat er grote klappen kunnen vallen, nu bij meer bedrijven de termijncontracten voor gas en elektriciteit aflopen. Zij moeten vervolgens nieuwe contracten afsluiten tegen een hogere gasprijs. Gas kost inmiddels meer dan 10 keer zoveel als vorige zomer: 200 euro per megawattuur. ‘Het aandeel bedrijven dat deze extreem hoge prijzen voelt, neemt schrikbarend toe’, zegt een analist van een groot energiebedrijf die anoniem wil blijven.
Afschalen in de industrie is geen nieuw fenomeen, maar het tempo baart zorgen. Sinds de 1e stijging van de energiekosten vorig jaar hebben ook in Nederland verschillende bedrijven in de productie gesneden. Zo staat bij aluminiumproducent Aldel in Groningen al sinds oktober tweederde van de productie stil.
Volgens Gasunietransport Services gebruikt Nederland inmiddels 20% minder gas dan een jaar geleden. Maar die besparing is volgens hem niet gehaald door vrijwillige zuinigheid, zegt Hans Grünfeld van de branchevereniging voor grote energieverbruikers VEMW. ‘Die hoge reducties kunnen alleen bereikt zijn door de productie fors te beperken. Dat is zorgwekkend.’ (FD)
………………………………………………………

‘Nazispeech’ Hongaarse premier Orbán houdt Brussel flink bezig.
De Europese Commissie weigert te reageren op de nieuwe racismerel rond een speech van Orbán, door een inmiddels opgestapte adviseur omschreven als ‘een pure nazitoespraak’. Orbán gaf zaterdag een speech in de Roemeense stad Baile Tusnad, waar de meerderheid Hongaars spreekt. Hij zei daar dat hij er niets op tegen heeft als Europeanen zich met elkaar vermengen, maar dat hij geen fan is van het mengen met niet-Europeanen en het ‘gemengd ras’ dat als gevolg daarvan volgens hem ontstaat.
De speech ging zelfs zijn adviseur en jarenlange vertrouweling Zsuzsa Hegedüs te ver. Ze sprak van ‘een nazitirade Joseph Goebbels waardig’ en verwonderde zich erover dat Orbán dat zelf niet zo zag.
Hegedüs stapte op als adviseur, waarna de Hongaarse premier reageerde met een brief waarin hij benadrukte toch ‘echt geen tolerantie’ te dulden voor antisemitisme en racisme.
Maar het leed was al geschied. De Roemeense minister van buitenlandse zaken Bogdan Aurescu liet in een gesprek met de televisiezender Digi24 weten het betreurenswaardig te vinden dat ideeën als die van Orbán op Roemeens grondgebied worden gepropageerd.
Toen de Europese Commissie gevraagd werd te reageren liet een woordvoerder het bij de opmerking ‘nooit commentaar’ te geven op ‘dingen die gezegd worden door Europese politici’. (FD)
………………………………………………………………

Verzet tegen het verwijderen door gemeenten van omgekeerde vlaggen.
Na een periode van gedoogbeleid halen sommige gemeenten sinds vorige week de omgekeerde vlaggen weg die als symbool van protest zijn opgehangen door boeren en hun sympathisanten. Als reactie daarop roepen boeren in telegramgroepen aanhangers op om de gemeente te e-mailen, te bellen of er langs te gaan om te laten weten dat zij het met het weghalen niet eens zijn. ‘Haal jouw eigendommen op bij de gemeente’, valt in de berichten op het sociale medium te lezen. Die berichten gaan vergezeld van foto’s waarop gemeentemedewerkers zichtbaar in beeld zijn gebracht, ‘De vlaggen hangen als landelijk vreedzaam protest in de openbare ruimte en die is van iedereen. Hier wordt de vrijheid van meningsuiting geschonden’, redeneren de boeren. ‘Ga net zo om met de ‘Nederland in nood’-vlaggen als je omgaat met regenboogvlaggen.
‘Het recht om te demonstreren is een groot goed in ons land. Dit recht heeft wel grenzen’, stelt de provincie. ‘Waar de veiligheid van anderen in het geding komt, waar het eigendom van een ander zonder toestemming wordt gebruikt, stopt dit recht (VK)
……………………………………………………………

Openbare bibliotheken zagen in 2021 nog minder bezoekers dan in het 1e coronajaar.
De helft van alle Nederlanders komt weleens in een openbare bibliotheek, maar de afgelopen jaren daalde het aantal bezoekers enorm. Ook werden er veel minder (fysieke) boeken uitgeleend. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. In 2021 waren de bibliotheken tot 20 mei gesloten, omdat de overheid maatregelen had getroffen vanwege corona. In totaal werden dat jaar 39,6 miljoen fysieke boeken uitgeleend aan 31,3 miljoen bezoekers. Veel minder dan in 2019, toen nog 62,9 personen de ‘bieb’ wisten te vinden; zij leenden ruim 60 miljoen boeken. Het aantal uitgeleende e-books was met 5,4 miljoen downloads iets lager dan in 2020, maar het aantal lag bijna 40% hoger dan in 2019. (VK)
…………………………………………………………

Fed verhoogt rente met 0,75 procentpunt.
De Fed heeft woensdag een verhoging aangekondigd van de basisrente van 0,75 procentpunt. De verhoging moet de inflatie in de VS afremmen. De beleidsrente in het land staat nu op 2,25 tot 2,5 procent. Het is inmiddels de 4e renteverhoging door de FED in een paar maanden. Sinds begin jaren tachtig heeft de centrale bank niet meer zo kort achter elkaar de rente verhoogd. Ook de Europese Centrale Bank kondigde onlangs een renteverhoging aan. Het was de eerste in elf jaar! De verhoging van 0,5 procentpunt maakte een einde aan de negatieve rente binnen de eurozone, die sinds 2014 van kracht was. De ECB streeft net als de FED naar een inflatie van 2 procent. (NRC)
…………………………………………………………

Onveilige situaties door hevige acties van boeren.
Boeren blokkeerden woensdag in alle vroegte wegen, onder meer met zand, mest, afval en asbesthoudend materiaal. Het is een protest tegen de stikstofplannen. Bij Meppel reed een personenauto in op een van de blokkades. Door de acties zijn ‘onveilige situaties gecreëerd’, aldus een gezamenlijke verklaring van de politie, Rijkswaterstaat en 4 veiligheidsregio’s in Gelderland en Overijssel. De organisaties riepen woensdag de boeren op te stoppen met de acties. De politie wist niet wie er achter de acties zitten. De blokkades zouden niet centraal zijn gecoördineerd door organisaties al Farmers Defence Force of AgrActie.
Op verschillende plekken in Nederland zijn bedrijven na bedreigingen gestopt met het opruimen van de rommelblokkades. Zij voelen zich dusdanig geïntimideerd dat ze hun werkzaamheden vroegtijdig hebben gestaakt. Dat gebeurde in elk geval in het Gelderse Voorst.
Boeren zelf zeggen tot dit soort acties min of meer te worden gedwongen, ‘Wij boeren moeten de druk blijven opvoeren’, zegt melkveehouder Bonestroo uit Doornspijk. ‘Wij willen gehoord worden.’ (NRC)
……………………………………………………..

Xi Jinping waarschuwt Joe Biden: ‘Speel niet met vuur’ rond Taiwan.
De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Amerikaanse tegenhanger Joe Biden tijdens een videogesprek donderdagavond gewaarschuwd ‘niet met vuur te spelen’ rond Taiwan, dat mogelijk bezoek zal krijgen van de Amerikaanse parlementsvoorzitter Nancy Pelosi. De spanningen over dat bezoek aan eilandnatie Taiwan liepen de afgelopen dagen al hoog op. Xi is fel tegen de Taiwanese onafhankelijkheid en heeft al meermalen gedreigd het land te zullen inlijven, desnoods met geweld. Hij heeft gezegd dat de VS het ‘één-China-principe’ moeten respecteren en herhaalde nog eens dat China ferm tegen Taiwanese onafhankelijkheid en buitenlandse inmenging is. ‘Zij die met vuur spelen, zullen zich verbranden. Wij hopen dat de Amerikaanse zijde dit helder kan zien.’
Het Taiwanese bezoek van Pelosi is nog niet officieel bevestigd, maar zou een belangrijk symbool zijn van de Amerikaanse steun aan Taiwan, dat zegt steeds meer militaire en economische dreiging vanuit China te ervaren. China stuurde de afgelopen 2 jaar steeds grotere aantallen gevechtsvliegtuigen naar het luchtruim vlak bij Taiwan en hield militaire oefeningen. Hoewel de VS geen officiële banden met Taiwan onderhouden en ‘strategische ambiguïteit’ belijden, heeft Biden steun en toewijding toegezegd aan Taiwan voor behoud van de huidige situatie. (FD)
………………………………………………………

Democraat Manchin steunt toch plan Biden.
Na maandenlange onderhandelingen is de Amerikaanse senator Joe Manchin woensdag akkoord gegaan met een investeringspakket van 433 miljard dollar, dat een deel van de klimaatplannen van de Biden-regering kan verwezenlijken. Als de rest van de Democraten in de Senaat volgende week ook vóór deze plannen zullen stemmen, dan wordt dit de grootste Amerikaanse klimaatinvestering ooit. Energiekosten zullen worden verlaagd, de productie van schone energie zal worden verhoogd, waarmee de CO2-uitstoot voor 2030 met 40% zal worden verminderd. Een deel van de geldinjectie heeft als doel de hoge medische kosten van de Amerikanen te verlagen. (VK)
……………………………………………………..

De situatie is er niet meer naar om steeds vooral begrip te tonen voor radicale boeren.
Er is een handzame definitie van terrorisme. Het radicale deel van de boeren zit er dicht tegenaan. Het kabinet, justitie en politie hadden heus hun redenen om de afgelopen maanden niet meteen snoeihard op te treden tegen de boerenacties. De belangrijkste: in een gezonde, volwassen democratie moet een regering niet meteen naar de stopknop grijpen als de mensen in het geweer komen tegen beleid van de regering. Het demonstratierecht is een groot goed, dat niet benepen geïnterpreteerd dient te worden. Langzaam rijden op snelwegen, het Malieveld vol zetten met tractoren en demonstreren bij de 2e Kamer geeft in meer of mindere mate overlast, maar hoeft nog geen reden te zijn meteen te stoppen met gedogen en deëscaleren.
Intussen heeft het protest een heel andere fase bereikt. De radicalisering van een deel van de boeren, geheel in de greep van populistisch-rechtse anti-overheidsretoriek begon met intimidaties bij woonadressen van politici en is nu overgegaan in het stelselmatig bedreigen van iedereen die ook maar enigszins in de weg loopt bij hun pogingen het land lam te leggen. Op de levensgevaarlijke blokkades op de A7 volgde intimidatie van aannemers die de boel wilden opruimen. De 1e aanrijdingen zijn geweest, het is wachten op ernstige ongelukken.
De definitie van terrorisme van de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid is: ‘Het aanrichten van maatschappij-ontwrichtende zaakschade, met als doel maatschappelijke ondermijning en destabilisatie te bewerkstelligen, de bevolking ernstige vrees aan te jagen of politieke besluitvorming te beïnvloeden. Het gedrag van een deel van de boeren zit daar inmiddels gevaarlijk dicht tegenaan.
Het is dan ook tijd om politie en justitie opdracht te geven tot harde repressie tegen elke vorm van boerenintimidatie, inclusief het lik-op-stukbeleid waarop ook andere geweldplegers doorgaans mogen rekenen. Het sturen van verontwaardigde reacties op Twitter, zoals Rutte en Yesilgöz deden, is hooguit een begin. (VK)
…………………………………………………………………..

COA staat op instorten.
Eén op de drie medewerkers in Ter Apel zit ziek thuis. Landelijk zijn er nu 1.000 vacatures. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) staat op instorten. In Ter Apel, het grootste asielzoekerscentrum van Nederland, is bijna 1 op de 3 COA-medewerkers uitgevallen.
Ook op andere COA-locaties vallen bovengemiddeld veel mensen uit. Door heel Nederland is het verzuim nu 9 procent – bijna 2 keer zo hoog als het landelijk verzuimgemiddelde. COA zoekt inmiddels naar personeel: voor het einde van het jaar moeten 1.000 openstaande vacatures worden ingevuld, bovenop de ruim 4.000 mensen die voor COA werken.
Het lukt de opvangorganisatie niet meer om aan haar wettelijke taak te voldoen: op ‘humanitaire wijze’ asielzoekers opvangen, zegt het COA zelf. Door het werken onder hoge druk en de lange dagen ziet zij geen oplossing voor de situatie meer!
De organisatie vangt nu 43.000 mensen op, maar dat moeten er meer worden: COA moet eind dit jaar 51.000 opvangplekken geregeld hebben. Dat is niet voor Oekraïense vluchtelingen: zij worden opgevangen door gemeenten.
De problemen bij COA komen niet alleen doordat er meer asielzoekers naar Nederland komen. Asielzoekers verblijven maanden, soms jaren langer in asielzoekerscentra omdat de immigratiedienst IND met grote achterstanden kampt. Als een verzoek wordt ingewilligd, kunnen ze er bovendien niet weg: gemeenten stellen minder huizen voor asielzoekers beschikbaar dan afgesproken. Ook lukt het COA amper om nieuwe locaties te vinden.
Vluchtelingenwerk Nederland maakte begin juli bekend naar de rechter te stappen als het Rijk en COA niet voor 1 augustus de situatie in asielzoekerscentra hebben verbeterd. Vluchtelingenwerk houdt het Rijk en COA aansprakelijk ‘voor de schadelijke en inhumane omstandigheden in de asielopvang’. (NRC)
…………………………………………………………….

Vrije gasmarkt drijft inflatie op.
De inflatie steeg in juli op jaarbasis met 11,6% in Nederland, meer dan in de eurozone. ‘Gevolg van de geliberaliseerde gasmarkt’.
Met 11,6% kwam het inflatiecijfer in juli, op jaarbasis, weer boven de 10% uit, een stijging van 1,7 procentpunt ten opzichte van juni. Daarmee komt de inflatie dicht bij de 11,7% in maart, het hoogste percentage tot nu toe dit jaar. Vooral de energieprijzen drijven het inflatiecijfer omhoog: die stegen met 68,4% ten opzichte van een jaar eerder! Voedsel, drank en tabak werden 10,1% duurder. Exclusief energie bedraagt het inflatiecijfer in juli 6,1%.
De inflatie stijgt in Nederland harder dan gemiddeld in Europa. In de gehele eurozone steeg de inflatie van 8,6% in juni tot 8,9% in juli. Dat de prijzen in Nederland sneller stijgen is deels gevolg van de geliberaliseerde gasmarkt, zegt econoom bij het CBS Frank Notten. Prijsstijgingen worden vrij direct doorgerekend en zijn daardoor sneller voelbaar. In veel andere landen wordt de gasmarkt gereguleerd met overheidsmaatregelen, in Nederland niet. Daarnaast is 1 juli traditioneel gezien een moment waarop veel leveranciers hun energiecontracten vernieuwen. (NRC)