Gelezen!

Regionaal weekoverzicht van ma. 5 t/m vrij. 9 sept. 2022

9 september 2022, 20:59

Geen tijd (of zin) gehad het nieuws in de regio te volgen? Kijk op vrijdag even op TKKR. Wij zetten de belangrijkste/opmerkelijkste nieuwsfeiten - in een korte samenvatting - uit de regionale media op een rij:

Week 36:

· Ook in Twente zijn de gevolgen van de langdurige droogte en hitte goed te voelen. De Brandweer Twente heeft in vijf jaar tijd nog nooit zoveel natuur- en bermbranden moeten bestrijden als afgelopen zomer. Tussen mei en september rukten de eenheden 196 keer uit, afgelopen weekeinde was het veertien keer raak. In risico-zomers zoals de huidige neemt de brandweer extra maatregelen. ‘Op meerdere locaties in Twente rukken we met extra voertuigen uit. Zodat we meer slagkracht hebben. Als de eerste mensen ter plaatse inschatten dat het meevalt, kunnen we altijd nog afschalen’, zo vertelt woordvoerder Erik Meijerink van de Brandweer Twente. (TC Tubantia)

· De afvalwaterinjectie in Twente zal niet meer worden hervat. Dat meldt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. ‘We hebben de NAM gevraagd de komende maanden niet op te starten. Daarmee hebben ze ingestemd’, aldus EZK. Met deze beslissing is er eindelijk een einde aan het lang speculeren van tegenstanders van de afvalwaterinjecties. ‘Het is goed dat de omwonenden duidelijkheid hebben. Dit jaar wordt er niet meer opgestart en het doel blijft dat er ook daarna geen injectie in Twente meer plaatsvindt’, zegt staatssecretaris Hans Vijlbrief. Een woordvoerder van de NAM meldt het volgende, over het stoppen in Twente: ‘Gezien de huidige schaarste van gas in Nederland lijkt het de NAM niet prudent om op korte termijn een operatie op te starten die veel gas verbruikt. Daarnaast is de NAM zich tevens bewust van de weerstand tegen waterinjectie in Twente en ook daar houdt de NAM in haar afwegingen rekening mee.’

· Albergen bereidt een grote actie voor om duidelijkheid te verschaffen over de eindigheid van het asielzoekerscentrum bij het dorp. Inwoners van Albergen zijn boos en kondigen nieuwe, grote acties aan voor deze week. ‘Het woord is nu aan de gemeenteraad’, staat op de Facebookpagina 'Albergen nu'. ‘Nemen de raadsleden genoegen met het gedeeltelijk nakomen van de afspraken, of blijven ze bij hetgeen ze eenduidig in de motie hebben gesteld?’ (TC Tubantia)

· Burgemeester Sander Schelberg heeft een pand aan de Slachthuisweg voor zes maanden gesloten. Er bestaat het sterke vermoeden dat het pand als horecagelegenheid werd gebruikt en er zou daarbij ook illegaal gegokt worden. Tijdens de doorzoeking van het pand door een rechercheteam werden onder meer gegevensdragers, documenten, geld en drugs in beslag genomen. ‘Genoeg aanleiding om het pand voor zes maanden te sluiten’, aldus de Hengelose burgemeester. (1Twente)

· In tegenstelling tot veel andere universiteiten in ons land wil de Universiteit Twente (UT) wel blijven groeien. heel Nederland trappen universiteiten dit jaar op de rem om de groei van het aantal studenten in te perken. De Universiteit Twente wil als een van de weinigen wel blijven groeien, zij het beheerst. Bij de opening van het academisch liepen bijna 12.500 studenten rond op de UT. Dat is maar liefst een verdubbeling ten opzichte van twintig jaar geleden. Twaalf van de veertien universiteiten in Nederland gaven, na rondvraag van NRC Handelsblad, aan niet verder te willen groeien. Alleen de UT en de TU Eindhoven stelden nog wel te willen groeien. ‘Maar wel beheersbaar’, zegt Vinod Subramaniam, voorzitter van het college van bestuur van de UT. ‘Ik heb altijd gezegd: wij willen niet ongebreideld groeien. Maar er is wel een maatschappelijke behoefte aan hoogopgeleide, technische mensen. Als die nodig zijn, moet je daar gewoon aan kunnen voldoen.’ De reden dat veel universiteiten zo hard groeien, is omdat Nederlandse scholieren steeds vaker kiezen voor een universitaire studie in plaats van een meer praktijkgerichte hogeschoolopleiding. Subramaniam zegt dat hij zich focust op de vraag wat ons land nodig heeft om de uitdagingen en transities het hoofd te kunnen bieden? ‘Op het gebied van energie en klimaat is veel personeel nodig. Internationale studenten kunnen je daar ook bij helpen.’

· Op verschillende locaties binnen Enschede worden in sneltreinvaart woningen en appartementen in elkaar gezet. Op vier braakliggende locaties worden – mogelijk al voor de zomer van 2023 - 95 grondgebonden woningen en 84 appartementen gebouwd. Via de Crisis- en Herstelwet worden er uitzonderingen op de gewoonlijke procedures gemaakt waardoor er in een korte tijd veel woningen gebruiksklaar gemaakt kunnen worden; dit alles bedoeld om de woningnood in de stad te verlichten. De woningen worden verdeeld over alle vier de stadsdelen van Enschede. (1Twente)

· Zes veehouders, waaronder drie in de gemeenten Hof van Twente, Dinkelland en Haaksbergen, hebben zich vrijwillig laten uitkopen door de provincie Overijssel. Het gaat om bedrijven die vlak bij stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden zijn gesitueerd. De boeren maken gebruik van de Maatregel Gerichte Aankoop (MGA). Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft 8 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de uitkoop van deze bedrijven. De provincies voeren de regelingen uit. Het stoppen van de boerderijen zou moeten bijdragen aan het terugdringen van de stikstofuitstoot.
Overijssels landbouwgedeputeerde Gert Harm ten Bolscher (SGP) zegt een dubbel gevoel over te houden aan de overeenkomsten.. ‘Het is goed dat we na een intensief en moeizaam traject tot overeenstemming met elkaar zijn gekomen. Maar ik realiseer me ook dat bedrijfsbeëindiging een grote impact heeft op deze boeren en hun gezinnen. Vorige week werd bekend dat 24 veehouderijen in Overijssel zich hebben gemeld voor deze opkoopregeling. Daarvan waren er negen daadwerkelijk in onderhandeling met de provincie Overijssel. Van die negen zijn er nu zes echt uitgekocht. De sluitingsdatum voor de opkoopregeling is verlengd van 4 september tot 1 december. (TC Tubantia)