TKKR.taal

008 - Gedicht - Gerard Droste: Lestn sneea

Goaitsen van der Vliet 18 april 2022, 23:54

Lestn sneea


Natn sneea dwerrelt ovver laand en veld.
Nen getel den gister nog wat klaank löat heurn,
zit op nen poal, in mekaa gedoekt, verleurn.
Dwelt in zichzölf asof e de leste daagn telt.
Et geluud van stapn glid langs em hen.
Gef t zwarte veernkleed
bie dizze keùldte wöarmte?
Of ontbrek de kracht?
Op de weg wierum was dit et beeld da’k zochn.

Veun den poal, van n voggel gen spoor.

Wat zich nusteld hef in n kop,
doar voarm hef kregn,
n ei is wördn,
blif achter in n dop.

Vertaling: Laatste sneeuw // Natte sneeuw dwarrelt over land en veld. / Een merel die gisteren nog nog wat klank liet horen, / zit op een paal, in elkaar gedoken, verloren. / Dwaalt in zichzelf alsof hij de laatste dagen telt. / Het geluid van voetstappen glijdt langs hem heen. / Geeft het zwarte verenkleed / bij deze kou wel warmte? / Of ontbreekt de kracht? / Op de terugweg was dit het beeld dat ik zocht. // Vond die paal, van de vogel geen spoor. // Wat zich heeft genesteld in je kop, / daar vorm heeft gekregen, / een ei geworden is, / blijft achter in de dop.

Uitspraak: Het Manderse woord sneea (voor sneeuw, elders in Twente ook gewoon snee) wordt ongeveer uitgesproken als sneer zonder r, met een duidelijke tweeklank, van een lange ii (met i als in snik) en een toonloze e. Fonologisch zou je het dus ook kunnen spellen als sniie, maar dat wijkt wat te veel af van het bekende woordbeeld. 
De in keùldte (kou) is ongeveer een uh-klank als in kul, maar dan langer aangehouden.

Gerard Droste
wördn joonk in Maander in 1939 en stun joarnlang vuur de klas, Pius X in Almelo, um oet te legn hoe mooi at wiskunde kon wezn. De leste twintig joar wördn e grepn duur t schrievn in de taal woar’t e met is opgreuid.
In dit Noordtweants schreef e Lecht in ’n tweedoonker (2003) en, as Klei Gerrit, kaanttekstn en gedichtn in t blad Op en rond de Essen, eerst met teekningn van Chris Veldhof, doarnoa van Kristel Krukkert en Maarten Oerbekke.
Noa Stil-leavn (2006) en Oet-zicht (2015) is dit zienn lestn beùndel met gedichtn. Met 82 joar is t tied um in ne (nog) leagere versnelling zo lang möggelik verdan te goan.

De gedichtenbundelVerweern van Gerard Droste verscheen half mei 2022. Meer hierover op de website www.goaitsen.nl.

Meer TKKR.TAAL op https://www.tkkr.nl/tkkrtaal/