BinnenDoorDenker

Afleiden

Robert Beernink 21 februari 2024, 06:20
Twee kandidaten wedijveren om het leiderschap van Ministekclub ‘Pin-up’.
Petra is voor strikte naleving van de reglementen, Gerda wil de vereniging het vertrouwde ons-kent-ons-gevoel laten herbeleven.

Leden twijfelen.

‘Oké, we laten mannen toe,’ zucht Gerda. Flauwe reacties. ‘En afwijkende seksuele identiteiten.’ Gegrom. ‘Die ik gelijkwaardig aan normale mensen acht,’ roept ze gehaast. Boegeroep. ‘Ik heb ook geen bezwaar tegen gestekte regenboogvlaggen.’ Gerda raakt vertwijfeld. ‘Of uitingen van niet-christelijke origine. Zelfs van laaggeletterdheid. Geloof me!’

‘Wie idealen zo gemakkelijk weggeeft voor de macht, blijkt niet echt geloofwaardig.’ Met deze woorden tikt Petra haar opponent met de voorzittershamer op de vingers.