Historie

Honderd jaar Grolsch in Enschede

Ru De Groen 18 juli 2022, 11:23
Op 13 mei 1895 besluiten een aantal Enschedese textielfabrikanten, handelaren en bankiers een bierbrouwerij op te richten: de E.B.B., Enschedese Bierbrouwerij N.V. Voor de bouw van de brouwerij wordt het acht hectare grote park Nieuwlust aangekocht. Het eerste brouwsel wordt geproduceerd in april 1897.

Mede vanwege een gebrek aan grondstoffen tijdens de Eerste Wereldoorlog vermindert de productie sterk. Na de oorlog herstellen de resultaten zich niet. De heer A. Roelvink, commissaris en grootaandeelhouder van de E.B.B., die dagelijks van zijn woonplaats Winterswijk via Groenlo naar Enschede rijdt, arrangeert een gesprek met de directeur-eigenaar van brouwerij ‘De Klok’ in Groenlo, Th. J. (Theodorus Johannes) de Groen. Dit leidt uiteindelijk tot een fusie, waarin de aandeelhouders van de E.B.B. en ook de Twentsche Bank zich kunnen vinden.

Op 3 mei 1922 wordt de nieuwe vennootschap N.V. Bierbrouwerij ‘De Klok’ Enschede-Groenlo opgericht. De leiding van de brouwerij in Enschede komt in handen van de oudste zoon Th.C.J. (Theodorus Cornelis Johannes) de Groen. Theo Jr. is een harde werker en een man met visie. Hij was ook een sociaal bewogen mens die in tijden van nood of bij problemen thuis zijn personeel te hulp schoot. Onder zijn leiding groeit de brouwerij die in 1954 de naam ‘Grolsche Bierbrouwerij EnschedeGroenlo’ krijgt, uit van een regionale speler tot één van de grotere brouwerijen van Nederland.

‘Het bier is weer best'
Tijdens de Tweede Wereldoorlog is de kwaliteit van het bier als gevolg van een gebrek aan grondstoffen matig tot slecht. Na de bevrijding besluiten de gezamenlijke Nederlandse brouwerijen een reclamecampagne te starten onder het motto: ‘Het bier is weer best’. In 1949 treedt Almeloër Gerard Brummer bij Grolsch in dienst. De Groen kent hem van correspondentie die Brummer namens Twentse horecabedrijven met Grolsch voert en vindt dat hij goed brieven kan schrijven. Hij is de man die met ideeën komt om de omzet te doen toenemen.

Reclamecampagne
Al snel wordt duidelijke dat, om de naamsbekendheid te doen groeien, een eigen reclamecampagne essentieel is. De eerste slagzin wordt: ‘Grolsch doet je goed’ (1953), gevolgd door ‘Bierkenners vragen Grolsch’ (1955) waarbij de consument tevens op de voordelen van de beugelfles wordt gewezen met o.a. de tips: ‘Geen opener nodig’ en ‘U hoeft de fles niet in één keer leeg te drinken’. Naast het bierverbruik in de horeca komt ook de thuisconsumptie op gang. Het was in die jaren gebruikelijk dat de huisvrouw voor het weekend twee beugelflessen bier voor haar man kocht: één voor de zaterdagavond en één voor de zondag.

Meesterschap
Aangezien de brouwerij zijn afnemers duidelijk wil maken dat Grolsch bier alle tijd krijgt om te rijpen, volgt in 1959 de slogan ‘Meesterschap rijpt langzaam’, korte tijd later gevolgd door ‘Vakmanschap is Meesterschap’. Dit briljante idee van Gerard Brummer groeit uit tot één van de bekendste en langstlopende campagnes van de vorige eeuw en draagt er toe bij dat Grolsch zich ontwikkelt tot een landelijke speler van formaat. In 1998 besluit de raad van bestuur om een nieuwe brouwerij in Boekelo te bouwen. Deze wordt in november 2003 in gebruik genomen. De brouwerij in Groenlo sluit in 2004, die in Enschede een jaar later. Eind 2007 verkoopt de familie De Groen haar aandelenpakket aan het Engels-Zuid-Afrikaanse concern SAB Miller en komt er voorgoed een einde aan de relatie Grolsch - De Groen. Sinds 2016 is Grolsch onderdeel van de Asahi Groep Holdings Ltd.

'De Klok'
De naam ‘De Klok’ met het uitsluitend recht tot gebruik van het merk voor bier, werd op 15 augustus 1913 officieel vastgelegd door inschrijving ten name van Theodorus Johannes de Groen bij ‘Bureau voor de Industriële Eigendom’. Deze Theodorus Johannes de Groen draagt de door hem als particulier bedrijf uitgeoefende brouwerij, ten dele door inbreng en ten dele door verkoop, op 3 mei 1922 over aan de in Enschede gevestigde Enschedese Bierbrouwerij N.V. Met deze inbreng en verkoop eindigde voor de brouwerij ‘De Klok’ in Groenlo het bestaan als een zelfstandige, particuliere onderneming.

Bronnen: Vakmanschap is Meesterschap (1992) - Nico Scheepmaker en Jan de Groen 100 Jaar bier brouwen in Enschede (1995) ’n Sliepsteen 44 - J. Meinema Nederlandse Ondernemers 1850-1950 (2011) - Ben Siemerink 400 Jaar Karakter (2015) - Ru de Groen Een notitie van maart 1983 van de heer P. de Lange, jurist in dienst van Grolsch.