Onderweg naar Plagwijk: Idee

Robert Beernink 29 maart 2024, 15:12
Op 21 april 2024 verschijnt 'Plagwijk – dorp langs de rand van het land', de nieuwe roman van Robert Beernink. In de komende weken verschijnen vijf blogs over hoe dit boek tot stand is gekomen.
 
1. Idee
 
Hoe ontstaat het idee voor een boek?
Er zijn dagen en nachten dat meerdere gedachten door je hoofd schieten die mogelijk een mooie, interessante of spannende vertelling in zich bergen. Zodra je echter de schijnbaar vruchtbare gedachteflitsen een voor een afpelt, kom je vaak tot de conclusie dat het gegeven niet groter is dan het idee zelf, noch mogelijkheden biedt er iets van te brouwen dat schuimt en lekker smaakt.

Tip: haal een afgewezen idee niet direct door de shredder. Regelmatig blijkt een aanvankelijk kansloos lijkend concept prima dienst te kunnen doen in een geheel andere setting.

Voor mij begint de zoektocht naar een geschikt onderwerp of thema meestal met een basale psychologische vraag: waarom doen mensen wat ze doen? Hoe kom je daar achter? Het begint met observeren: wat zie ik? Wees objectief, zet je gevoel zoveel mogelijk uit. Kijk naar gedrag en daden van het individu en vooral ook hoe dat individu interacteert met zijn of haar omgeving. Vraag je vervolgens af: waarom gebeurt wat ik zie gebeuren? Probeer dus te ontrafelen wat de verklarende samenstellende delen van dat menselijk denken en handelen zijn. Dat is op zich al een verhaal!

Het boek ‘Plagwijk – dorp langs de rand van het land’ is voortgekomen uit meerdere bronnen die zich uiteindelijk tot een stroom wisten te verenigen.

Naast wat eigen speurwerk, leerde ik onder andere via hulpverlenende instanties hoe het er echt aan toe gaat in bepaalde stadwijken, dorpen en buurtschappen, hoe men zich daar niet gehoord voelt door het vertegenwoordigend bestuur, zich afkeert van het gezag en er de strijd mee aanbindt, zelf het lot in handen probeert te nemen waardoor ook binnen die gemeenschappen zelf groepsvorming en verdeeldheid ontstaat. Niet alle inwoners bezitten de cognitieve vaardigheden om voor zichzelf te zorgen of op te komen, als gevolg van onder meer gebrek aan onderwijs, het eigen gelijk bij voorkeur toetsen aan gelijkgestemden, waardoor ze in een vicieuze cirkel terechtkomen en verslaving aan drank en drugs op de loer ligt.

Ik begon me al snel ook af te vragen: wat zie ik als ik door een vergrootglas naar het reilen en zeilen van zo’n gemeenschap kijk? In hoeverre zie ik dan een afspiegeling van de samenleving als geheel?

Zo werd een idee een verhaal.