Debat

‘Social Rebel’ over klimaatverandering

11 januari 2023, 15:29
Onder de noemer ‘Social Rebel’ organiseren derdejaars studenten van academie Mens en Maatschappij van Saxion Hogeschool Enschede, in samenwerking met debatcentrum Pakhuis Oost, een serie bijeenkomsten over actuele maatschappelijke thema’s. Op donderdag 12 januari staat in de Bibliotheek in Enschede het thema ‘Klimaatverandering’ centraal. De bijeenkomst begint om 19.30 u. (inloop vanaf 19.00 u.)

Ook in deze regio maken jongeren zich zorgen over de toekomst. De huidige generatie jongeren zal moeten leven en omgaan met de gevolgen van klimaatverandering. De besluiten van vandaag bepalen hoe de wereld van morgen eruitziet. Maar in onze samenleving ligt de wereld van morgen in handen van de politici, beleidsmakers en het bedrijfsleven van vandaag. Juist daarom is het noodzakelijk dat de stem van jongeren gehoord wordt.

De noodzaak van klimaatactie is niet links of rechts, progressief of conservatief. Op een positieve manier betrekken wij iedereen bij de overgang naar een duurzamere wereld. Want jongeren kunnen hun rug niet keren naar de problemen die we dagelijks zien en lezen. Denk aan een verhoogde zeespiegel, natuurrampen, extreme droogte en mislukte oogsten. Het zijn problemen waar we niet omheen kunnen en die iedereen aangaan. Kom langs en laat je stem horen, want dit is het moment voor bewustwording en verbinding onder elkaar.

Aanmelden via: https://bibliotheekenschede.op-shop.nl/?page=2