Panorama Twente 2050

Agrariër van de toekomst, kans of bedreiging?      

2 maart 2023, 13:09
Hoe gaat de agrariër van de toekomst er in Twente uitzien? Is er door alle problemen rond onder meer stikstof nog wel een toekomst voor de boer? Of biedt een transitie  met een andere aanpak juist kansen en mogelijkheden voor een kleinere, maar gezonde agrarische sector? Daarover beleggen Pakhuis Oost, samen met mediaplatform TKKR, de Bibliotheek Enschede en Twentse Noabers op donderdag 9 maart in Haaksbergen een thema-avond in het kader van de serie ‘Panorama Twente 2050’.

In Twente hebben boeren al een aantal keren flinke transities meegemaakt. Zo werd medio 20ste eeuw onder Mansholt flink ingezet op schaalvergroting. Het streven naar efficiëntie en schaalvergroting leidde onder meer tot ruilverkaveling, met een boerenopstand in Tubbergen een halve eeuw geleden tot gevolg. Ruim een halve eeuw later is er wederom sprake van een enorme opgave. De landbouw moet zichzelf opnieuw uitvinden.
Stikstof-, mest- en stankproblemen maar ook kritiek op de intensieve veehouderij vragen om veranderingen. De noodzakelijke transitie raakt niet alleen de boeren, maar gaat ook alle burgers in Twente aan.

Keukentafelgesprekken
Heleen Lansink (boerin en voorloopster) heeft met collega-boerin Els Uiterlinde in Twente het voortouw genomen om boeren handvatten te bieden, die het veranderingsproces voor boeren (financieel) mede mogelijk moeten maken. Tijdens een verkenningsperiode met ‘keukentafelgesprekken’ werd het benodigde draagvlak gecreëerd voor een gebiedsfonds, waarmee melkveehouders in Twente een basisinkomen kan worden verstrekt voor ‘diensten aan de samenleving’, waardoor ze in staat zijn de veestapel te verkleinen.

Als inleider zal Heleen Lansink tijdens de bijeenkomst op 9 maart in Haaksbergen vertellen hoe het lukte om met een grote diversiteit aan mensen en organisaties ‘aan de keukentafel’ te komen tot een gemeenschappelijk gedeeld toekomstperspectief. En – belangrijker nog – om concrete stappen te maken om gezamenlijk geformuleerde doelen te bereiken. Na een reactie van twee jonge boerinnen Merle Meijerink (Lonneker) en Merel Groeneveld (Lattrop-Breklenkamp) op de inleiding van Heleen Lansink is er voor de aanwezigen gelegenheid om, onder leiding van moderator Gerrit Jan van der Veen (voorzitter STAWEL), met beiden in gesprek te gaan.

Bijeenkomst ‘Agrariër van de toekomst’ in het kader van de serie Panorama Twente 2050. Donderdag 9 maart, Bakkershuis, Molenstraat 71- 73, Haaksbergen. Aanvang 19.30 u. Entree € 5,-. Info en reservering: www.pakhuis-oost.nl.