Panorama Twente 2050

Panorama 2050 over droog houden en vernatting

20 februari 2023, 09:51
Hoe bieden we de komende decennia het hoofd aan de veranderingen – verdroging en vernatting – in de waterhuishouding in Twente? Dat is het thema de eerste van een nieuwe reeks bijeenkomsten over de toekomst van de regio onder de noemer Panorama Twente 2050. De bijeenkomst, met onder anderen Stefan Kuks (Watergraaf Vechtstromen) als inleider, vindt plaats op donderdag 23 februari in stadstheater De Bond in Oldenzaal.

Ook in Twente hebben we steeds vaker te maken met extreme weersituaties.
Grotere periodes van droogte en hevige regenval. Dat heeft gevolgen voor de waterhuishouding waar we ons op zullen moeten voorbereiden. De vraag die de organisatoren zich voor deze bijeenkomst gesteld hebben is welke concrete maatregelen in Twente genomen en voorbereid worden om overlast door die extreme weersituaties het hoofd te bieden? Kort gezegd: Hoe en hoeveel gaan we ‘vernatten’ tegen verdroging en hoe houden we het droog bij extreme regen?

Daar komt de specifieke situatie bij dat Twente op een stuwwal ligt, bij droogte wordt het echt droog en bij extreme regenval loopt het water weer snel weg.
Interessant is ook om te horen of en zo ja hoe er bij de ruimtelijke inrichting van Twente rekening gehouden wordt met de komende veranderingen.

Actueel thema
De vraag welke concrete maatregelen er voorbereid worden bij de extremere verwachtingen is niet alleen inhoudelijk bijzonder actueel maar ook omdat er enkele weken na deze bijeenkomst gestemd kan worden voor de Waterschappen. De bijeenkomst op deze avond geeft inzicht in de vele opgaven van het Waterschap. Iedereen die meer wil weten over de concrete maatregelen die voorbereid worden door de waterschappen welkom. Na de inleiding kunnen de aanwezigen onder leiding van Niels Veurink (1 Twente) in gesprek met Stefan Kuks en Maarten Krol associate professor ‘integrated water modelling’  van de Universiteit Twente.

De Panorama-bijeenkomst over de toekomst van de waterhuishouding in Twente vindt op donderdag 23 februari plaats in Stadstheater De Bond, Molenstraat 25, Oldenzaal. De bijeenkomst begint om 19.30 uur, de entree bedraagt € 5,-. Voorafgaand aan de bijeenkomst en na afloop is de bar open. Aanmelden: www.pakhuis-oost.nl.