Panorama Twente 2050

Over nut en noodzaak van een netwerk voor jongeren

18 juni 2023, 08:54
Tijdens de laatste bijeenkomst in het kader van de serie Panorama Twente 2050 van dit seizoen staan jongeren centraal. Op donderdagavond 22 juni gaan jongeren uit alle geledingen van de Twentse samenleving in de Bibliotheek in Enschede met elkaar in gesprek over nut en noodzaak van een netwerk om de urgente en complexe opgaven waar ze in de toekomst mee te maken krijgen het hoofd te kunnen bieden.

Voor deze bijeenkomst zijn verenigingen, initiatieven en groepen van jongeren uitgenodigd. Na een inleiding van Willeke Slingerland (lector van het lectoraat Weerbare Democratie van Saxion Hogeschool) zullen vertegenwoordigers van enkele jongerenorganisaties reageren. Vervolgens gaan ze onder leiding van Niels Veurink (journalist 1Twente) in gesprek met de aanwezigen in de zaal.

Samenwerken
Elkaar kennen. Van elkaar weten waar je kennis en kunde vindt. Elkaar opzoeken en samenwerken lijken belangrijke voorwaarden om op Twentse schaal deze opgaven effectief aan te pakken. Het programma 'Panorama Twente' wil ruimte maken voor het vergroten van de invloed van jongeren op de aanpak van de grote opgaven waar ze voor (komen te) staan. Denk alleen al aan de gevolgen van klimaatverandering, de overgang naar andere vormen van energievoorziening en landbouw, het herstel van de biodiversiteit, het tekort aan woningen en de druk op het zorgstelsel.

Eigen bubbels
Hoe belangrijk vinden jongeren dat? In hoeverre concurreert dat met het stomweg samen in hun eigen bubbels en netwerken genieten van 'jong zijn' met alles er op en er aan? Sporten, dansen, carnavallen, scouten, uitgaan, gamen etc? Hebben ze het in hun eigen netwerk over maatschappelijke opgaven? Overwegen ze wel eens om het er met andere netwerken over te hebben? Om samen meer kennis en vaardigheden te verwerven over de grote opgaven? Om samen meer  inbreng te krijgen bij de aanpak van opgaven die over hun toekomst gaan? 

De bijeenkomst, georganiseerd door Pakhuis Oost in samenwerking met de Bibliotheek Enschede, start om 19.30 uur, vanaf 19.00 uur is er inloop. De entree is gratis. Aanmelden kan via www.pakhuis-oost.nl of www.bibliotheekenschede.nl. In verband met de afsluiting van het seizoen is er na afloop een drankje.