Duurzaam

Economisch gaat het goed, nu inzetten op groei geluk

15 september 2022, 15:48
Hoewel meerdere branches het door de lockdown-maatregelen zwaar hebben en bij individuele ondernemers het water aan de lippen staat, is Twente de coronacrisis in economische zin tot nu toe goed door gekomen. Uit de Twente Index 2022 blijkt dat de opgaande lijn die is ingezet in de jaren voor de pandemie kan feitelijk worden doorgetrokken. Voor de Twente Board geen reden zelfgenoegzaam achterover te leunen. Integendeel. Volgens directeur Victor Jan Leurs gaat de Twente Board aandacht besteden aan de brede welvaart, ‘omdat het welbevinden en geluk in Twente van groot belang is voor een toekomstbestendig Twente’.

Dat het in economische zin goed gaat met Twente blijkt uit de harde cijfers. Zo nam het aantal vacatures explosief toe en daalde het aantal werklozen sterk gedaald. Een Twentse werkzoekende kan momenteel kiezen uit twee à drie vacatures. Dat is een gemiddelde. Een machinemonteur kan inmiddels kiezen uit 21 openstaande posities. Het aantal nieuwe vacatures is sinds januari 2020 verdubbeld, in Nederland was dit 75 procent. Momenteel staan zo’n 7.832 vacatures open en ontstaan maandelijks circa 3.300 vacatures.

Topregio

Twente wordt door de Twente Board gekenschetst als een toonaangevende groene technologische topregio. Waar innovatiekracht, vakmanschap, voldoende banen, gezondheid, leefklimaat, duurzaamheid en kansengelijkheid naast elkaar staan en allemaal even belangrijk zijn voor de toekomst van Twente. Maar de opgave van Twente en daarmee van de Twente Board gaat volgens directeur Victor Jan Leurs verder dan alleen de economie en de arbeidsmarkt. Twente investeert in duurzame oplossingen voor mens en milieu, zoals het hergebruiken van textiel, letterlijk vanaf de vezels. Het MedTech cluster in Twente ontwikkelt slimme technologieën zodat de zorg efficiënter en effectiever wordt en daar waar het kan wordt techniek ingezet om mensenhanden te vervangen.

Talent

Voor een duurzame toekomst van Twente is het noodzakelijk het juiste talent van Twente te behouden dan wel te trekken. Victor Jan Leurs: ‘Het onderscheidend vermogen van Twente om talent aan te trekken en te behouden en om een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven te creëren zijn factoren als welzijn, kwaliteit van de leefomgeving, goede gezondheid en sociale netwerken cruciaal voor de toekomst. De algehele welvaart van de Twentse samenleving is meer dan economie en inkomen.’ (Zie ook: Inzetten op groei, of op geluk)

Foto: Twente investeert in duurzame oplossingen voor mens en milieu, zoals het hergebruiken van textiel.