Panorama Twente 2050

Hoe burgers worden betrokken bij de energietransitie

2 april 2023, 09:30
De gezamenlijke Twentse gemeenten vinden het belangrijk dat de bevolking meepraat over duurzame energie en het klimaat en is daarom een grootschalig participatieproces begonnen. Onderdeel daarvan is het instellen door de Regionale Energie Strategie (RES) van een representatief burgerforum, het TIF (Twents Inwoners Forum). Hoe het gaat met de burgerparticipatie bij de energietransitie in Twente wordt besproken tijdens een bijeenkomst in het kader van de serie Panorama Twente 2050 op donderdag 6 april in het Stadslab in Almelo.

Onder leiding van moderator Niels Veurink verzorgt Merlinn van Nieuwkuijk, adviseur bij de Regionale Energie Strategie (RES) Twente, op 6 april een presentatie over de Regionale Energie Strategie 2.0 die in de tweede helft van dit jaar wordt vastgesteld. Zij informeert de aanwezigen over de hoofdlijnen van het beleid, waarbij ze met name ingaat op de wijze waarop de inwoners van Twente daarmee te maken gaan krijgen. Over de manieren waarop inwoners zelf aan de slag kunnen. Individueel, of als groep.
Bert Ter Horst en Miranda Scheffer zullen iets te vertellen over hun ervaringen tijdens de eerste bijeenkomst op 1 april van het Twents Inwoners Forum. Dit forum van een representatief deel van inwoners uit Twente gaat de 14 gemeenteraden adviseren over de aanpak van de energietransitie in Twente.


Burgerinitiatief Aadorp
Tenslotte zal Bram Reinders uitleggen wat  het burgerinitiatief in Aadorp doet en voor elkaar heeft gekregen. Reinders werkt al vele jaren aan het verduurzamen van zijn Aadorp en laat de praktijk van dit burgerinitiatief zien. Hij werd in eerste instantie verrast door de kracht en kennis die in de dorpsgemeenschap aanwezig is. Inmiddels is hem gebleken dat veel bewoners willen meedoen aan projecten gericht op bijvoorbeeld energiebesparing of -transitie. De resultaten spreken voor zich. Een voorbeeld voor andere steden, dorpen en wijken?
Na de inleidingen krijgen de aanwezigen alle gelegenheid om, onder leiding van moderator Niels Veurink, daarover in gesprek te gaan.

Panorama Twente 2050 over burgerparticipatie bij de energietransitie. Donderdag 6 april, 19:30 uur, Stadslab Almelo, Kalverstraat 55, 7602 DE Almelo. Tickets (5 euro) reserveren via www.pakhuis-oost.nl.