Kijkje in de toekomst met Panorama Overijssel 2050

13 februari 2023, 19:31
Belangstellenden die willen ervaren hoe Overijssel er in 2050 uit kan zien, kunnen nog tot 24 februari terecht bij het Panorama Overijssel in de Performance Factory in Enschede. Panorama Overijssel maakt deel uit van zoektocht naar een nieuwe Omgevingsvisie Overijssel, een nieuw beleidskader waarin belangrijke thema’s aan de orde komen zoals klimaatverandering, energie, wonen, werken, natuur, landbouw, duurzaamheid, mobiliteit en gezondheid.
 
Bij de totstandkoming van deze nieuwe omgevingsvisie zijn veel professionals betrokken, maar ook inwoners mogen meebepalen hoe deze visie eruit komt te zien. Het Architectuurcentrum Twente speelt hier op in met een avondprogramma op donderdag 16 februari, waarin het proces om te komen tot een omgevingsvisie én het panorama Overijssel worden toegelicht.

Aan het woord komen Dana Wiersma en Jordi Warmerdam, adviseurs Ruimtelijk Kwaliteit van de Provincie Overijssel die Het Fundament (de eerste aanzet om te komen tot een nieuwe provinciale omgevingsvisie) en Panorama Overijssel zullen toelichten. Hierna is het woord aan Pieter Jannink, die onder meer heeft gewerkt aan Atlas Twente en watervisie Twente. Jannink is recentelijk als senior Stedenbouwkundige in dienst getreden van gemeente Enschede, waar hij zal werken aan de ruimtelijke uitdagingen waar de stad en regio de komende decennia voor staan.

Na deze introducties en korte pauze gaan alle aanwezigen uiteen in kleinere groepen om inhoudelijk verder te praten over presentaties en de toekomst van Enschede, Twente en Overijssel. Tijdens deze deelsessies krijgt iedere groep een eigen rondleiding door het Panorama Overijssel. 

Avondprogramma Panorama Overijssel, donderdag 16 februari. Inloop vanaf 19.30 u., einde programma ca. 21.45 u. Aanmelden: www.architectuurcentrumtwente.nl.
Locatie:  Performance Factory, Hoge Bothofstraat 39-49, Enschede. (algemene entreehal van gebouw Zuid). Bezoektijden Panorama Overijssel: dagelijks 14.00 – 22.00 u. , in het weekend van 11.00 tot 17.00 u.