Panorama Twente 2050

Over urgentie, opgaven én oplossingen energievoorziening

27 mei 2022, 13:26
De vierde bijeenkomst in het kader van de serie Panorama Twente 2050 op donderdag 2 juni staat in het teken van de toekomstige energievoorziening in Twente. Tijdens de bijeenkomst, in restaurant De Wethouder in Denekamp, zullen Louis Koopman (voorzitter RES Twente), prof. Johann Hurink (Universiteit Twente) en Jeroen Jansen/Ruud Mulder (Lokale Energie Initiatieven Twente) hun licht laten schijnen over de urgentie en de opgaven van de energietransitie waar de regio voor staat. Maar onder leiding van moderator Willem Joosten (voorzitter Twentse Noabers) zal er ook nadrukkelijk worden gekeken naar mogelijke oplossingsrichtingen.

Urgentie
Prof. Johann Hurink zal tijdens de bijeenkomst een overzicht geven van de urgentie van de vele mogelijkheden om in Twente zelf energie op te wekken. Ook zal hij ingaan op de knelpunten rondom acceptatie van nieuwe energiebronnen onder de bevolking. Een belangrijk thema bij de RES.

Activiteiten
Daarna wordt er met Ruud Mulder van de Coöperatie Enschede Energie gekeken naar de vele activiteiten van groepen inwoners in Twente die nu al worden ondernomen en naar hun ideeën voor verdere regionale energie-opwekking. Ook het naar de diverse gemeenten gestuurde manifest kan ter sprake komen.

Energie Forum Twente
Louis Koopman en Willem Wijnen zullen tijdens de bijeenkomst kort reageren op deze twee sprekers. Waarbij hen wordt gevraagd om kort te schetsen hoe het proces van de RES Twente 2.0. verder gaat met een te vormen Meedenktank (deskundige organisaties) en Energie Forum Twente (een groep uitgelote inwoners uit heel Twente).

De bijeenkomst over de toekomst van de energievoorziening in Twente op donderdag 2 juni in restaurant De Wethouder in Denekamp begint om 20.00 u. De toegang is vrij. Opgave via: www.pakhuis-oost.nl.