Migrant kost de staat minder dan autochtoon

21 juni 2024, 07:03
Door vergrijzing werken autochtonen minder dan migranten en dragen dus minder belasting af. Ook leunen ze meer op pensioen en zorg, blijkt uit onderzoek in 15 landen. Een breed gedeelde opvatting, vooral in het huidige politieke klimaat, is dat immigranten de staatskas onevenredig veel belasten.

Maar die opvatting is onjuist, blijkt uit nieuw Europees onderzoek van de Universiteit Leiden. Vooropgesteld: iederéén belast de overheidsfinanciën, zowel migranten als autochtone inwoners van de 15 onderzochte landen drukken zwaarder op de staatskas dan dat zij eraan bijdragen. Maar dat negatieve saldo is voor migranten kleiner dan voor autochtonen. Zij leunen minder zwaar op sociale voorzieningen en verzekeringen en dragen via premies en belastingen juist meer bij.

En dat gat groeide de afgelopen jaren alleen maar. In de aanloop naar de Europese verkiezingen is een veelgehoord argument in het migratiedebat dat migranten een te groot beslag leggen op de overheidsfinanciën en sociale zekerheid.

Het onderzoek weerlegt die opvatting. ‘De meeste migranten komen naar West- Europa om te werken en zijn tussen de 25 en 45 jaar oud. Het is dus een groep die minder leunt op pensioen, zorgvoorzieningen of werkloosheidsuitkeringen’.

Het onderzoek, zegt mede-onderzoeker en hoogleraar economie aan de universiteit van Leiden Olaf van Vliet, hoopt bij te dragen aan ‘feitelijke inzichten’ in het publieke en politieke debat over migratie en de druk daarvan op de overheidsfinanciën. ‘Dat miste de afgelopen jaren, en is juist in verkiezingstijd van groot belang.’ (NRC)