Over TKKR.

Bron van informatie, inspiratie, innovatie en reflectie


TKKR. is een onafhankelijk multi-mediaal platform voor de regio Twente dat op innovatieve wijze het beste van de ‘oude’ en ‘nieuwe’ media wil verenigen. Online richt TKKR. zich niet op het vluchtige ‘nieuws’ van alledag, maar vliegt in figuurlijke zin als een drone boven de regio en zoomt in op ontwikkelingen, gebeurtenissen en mensen, die werkelijk van belang zijn. In print wordt waar nodig dieper gegraven om de ‘onderstromen’ in de Twentse samenleving in kaart te brengen en te verklaren. Middels interviews, onderzoeks- en datajournalistiek, analyses, beschouwingen, achtergrondverhalen en columns. In deze haastige tijd, waarin iedereen hijgerig achter hypes lijkt aan te hollen, kiest TKKR. bewust voor een bedachtzame vorm van journalistiek, aansluitend bij de aard van de Tukker.

Open blik


TKKR.
wil een afspiegeling én spreekbuis zijn van mensen, die zich met elkaar verbonden weten door een gedeelde historie, cultuur en taal. Een bron van informatie, inspiratie, innovatie en reflectie. Niet in zichzelf gekeerd, maar met een in alle opzichten open blik naar buiten, gericht op de toekomst. In dialoog met de inwoners van Twente wil TKKR., als eigentijdse vorm van de aloude ‘noaberschop’, antwoorden formuleren op de grote vragen, maar ook uitdagingen en kansen waar de regio voor staat. TKKR. biedt aanstormend media-talent ruim baan om, onder de hoede van oude rotten in het vak, te experimenteren met nieuwe vormen van journalistiek, zowel inhoudelijk als qua verschijningsvorm.

Positief kritisch


In journalistiek-inhoudelijke zin is het trefwoord bij TKKR.: positief kritisch. De focus zal in eerste instantie liggen op datgene wat goed gaat in de regio. En wat in de toekomst nog beter zou kunnen. Op innovatie, dus, inspirerende mensen, nieuwe initiatieven op allerlei terreinen, die de regio nóg beter, mooier, sterker maken. En aangenamer om in te (blijven) wonen, te werken en (als gast) te verblijven. Duurzaamheid in de breedste zin van het woord vormt de ‘groene draad’ bij het journalistieke handelen. Verder staat verbinding (stad en platteland/autochtonen en nieuwkomers) hoog in het vaandel.

Duizend bloemen


Daarnaast wil TKKR. onder het motto ‘laat duizend bloemen bloeien’ een broedplaats en podium zijn voor debat, muziek- en theateruitingen, (culturele) events en de uitgave van streekgebonden boeken en andere publicaties. 


-------------------

TKKR.
TWENTS MEDIAPLATFORM MET ALLES OVER VERLEDEN, HEDEN & TOEKOMST VAN TWENTE

TKKR. is een publicatie van Stichting De Welle | KVK 80157726
Contact: info@tkkr.nl

Klik HIER voor meer informatie over Stichting De Welle