Nederland krijgt weinig EU-geld per burger, grootste deel gaat naar innovatie

21 juni 2024, 09:08
Nederland ontvangt samen met Duitsland de minste Europese subsidie per hoofd van de bevolking: 220 euro per burger. Alleen Duitsland dat 169 euro per burger ontving kreeg minder, aldus het CBS.

Nederland is ‘nettobetaler’: het draagt meer af dan het ontvangt. Omgerekend wordt er 557 euro per burger overgemaakt aan de EU: netto betaalt Nederland dus 357 euro per hoofd van de bevolking. Duitsland, Ierland en Zweden zijn bijvoorbeeld ook nettobetalers.

Het kleine Luxemburg (dat enkele grote instellingen huisvest) en België (waar de Europese Commissie is gevestigd) krijgen van de 27 EU-landen het meeste geld. Respectievelijk 1.544 euro en 430 euro. Ook de Baltische landen krijgen relatief veel van de Europese Commissie. Estland krijgt 927 euro, Litouwen 806 euro en Letland 726 euro. Frankrijk ontvang 234 euro per burger.

In totaal ontvangt Nederland 2,9 miljard euro. Het grootste deel daarvan – zo’n 38% - is bestemd voor innovatie en onderzoek. Landbouw en visserij krijgen 29%. Dat bedrag gaat vooral naar inkomenssteun voor boeren en vissers. Voor heel Europa is landbouw de grootste kostenpost (39%) terwijl aan innovatie en onderzoek slechts 8,2% wordt besteed. Nederland ontvangt dus verhoudingsgewijs veel geld voor onderzoek en innovatie. Ook voor veiligheid, zoals de bestrijding van cybercrime en terrorisme ontvangt Nederland naar verhouding een groot bedrag. (VK)