BinnenDoorDenker

Museaal

Robert Beernink 23 juni 2024, 08:47
Ik ben naar een origineel ‘los hoes’ gewandeld, een oude boerderijvorm waar mensen en dieren onder één dak leefden. Dit gebouw is onderdeel van mijn familiegeschiedenis, maar bijna niemand weet meer hoe dat precies zit.

Na het uiteenrafelen van verwarrende erf- en familienamen, weet ik nu dat ongeveer een eeuw geleden een oudtante er nog kortstondig in heeft gewoond, op het erve Groot Bavel in De Lutte.

In de jaren dertig is het steen voor steen afgebroken en weer opgebouwd in de tuin van het Rijksmuseum Twenthe, als historisch artefact en exponent van scheppende kunst. Die van het leven.